Vytvoriť faktúru

PROM.MEDIC.SK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PROM.MEDIC.SK
IČO 31349871
DIČ 2020350673
IČ DPH SK2020350673
Dátum vzniku 23 Apríla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROM.MEDIC.SK
Drevárska 3663/8
05801
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 8 171 943 €
Zisk 168 170 €
Kontaktné informácie
Email a.durankova@prom-medic.sk
Phone(s) 0527723047, 0527723048
Fax(es) 0527723047
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,703,091
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 297
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 297
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 297
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,559,929
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,168,151
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 680
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,167,471
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 3,628
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,628
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 143,774
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 143,774
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 143,774
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 244,376
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,633
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 242,743
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 142,865
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 2,002
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 140,863
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,703,091
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 894,772
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 572,596
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 572,596
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,432
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,432
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -3,624
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -3,624
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 153,198
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 153,198
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 168,170
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 775,099
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,078
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,078
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 763,517
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 661,211
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 661,211
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 551
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 16,896
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 58,716
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 26,143
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 8,504
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,504
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 33,220
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 33,220
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 6,782,782
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 8,171,943
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 5,726,782
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,056,000
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 115
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,389,046
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,930,596
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 5,775,258
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 80,465
D. Služby (účtová skupina 51) 1,364,026
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 693,808
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 510,595
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 168,873
4. Sociálne náklady (527, 528) 14,340
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 905
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,907
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,907
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,227
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 241,347
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -436,967
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 25
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 25
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 25
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,984
O. Kurzové straty (563) 176
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,808
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,959
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 238,388
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 70,218
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 70,346
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -128
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 168,170
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31349871 DIČ: 2020350673 IČ DPH: SK2020350673
 • Sídlo: PROM.MEDIC.SK, Drevárska 3663/8, 05801, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Apríla 1993
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.01.2002Nové sidlo:
   Drevárska 3663/8 Poprad 058 01
   08.01.2002Zrušené sidlo:
   Karpatská 22 Bratislava 811 05
   04.04.2001Noví spoločníci:
   Prom. Medic. Lie. Establishment Landstrasse 193 Ruggel FL 9491 Lichtenstain
   03.01.2001Nové predmety činnosti:
   veľkodistribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok
   dovoz, vývoz, skladovanie a zásobovanie v SR, registrovaných hromadne vybraných liekov pomocných látok a schválených zdravotných pomôcok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Gerbery Kvetná 60/45 Spišský Štiavnik 059 14
   02.01.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   12.02.1998Nové obchodné meno:
   PROM.MEDIC.SK spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Karpatská 22 Bratislava 811 05
   11.02.1998Zrušené obchodné meno:
   PRO. MED. SK spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Znievska 38 Bratislava 851 06
   22.09.1997Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   reklama a propagácia
   výskum trhu
   organizácia školení a kurzov
   Noví spoločníci:
   Tibor Pavlík - Novolský Znievska 38 Bratislava 851 06
   Thomas Wolfram Bares Carrer Roureda Tapada 4-37 Santa Coloma Andorra Nemecko
   21.09.1997Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   reklama a propagácia
   Zrušeny spoločníci:
   Tibor Pavlík - Novolský Znievska 38 Bratislava 851 06
   Thomas Wolfram Bares Carrer Roureda Tapada 4-37 Santa Coloma Andorra Nemecko
   16.01.1997Nové obchodné meno:
   PRO. MED. SK spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Tibor Pavlík - Novolský Znievska 38 Bratislava 851 06
   Thomas Wolfram Bares Carrer Roureda Tapada 4-37 Santa Coloma Andorra Nemecko
   15.01.1997Zrušené obchodné meno:
   VERAMED spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Tibor Pavlík - Novolský Znievska 38 Bratislava 851 06
   19.06.1995Nové sidlo:
   Znievska 38 Bratislava 851 06
   Noví spoločníci:
   Tibor Pavlík - Novolský Znievska 38 Bratislava 851 06
   18.06.1995Zrušené sidlo:
   Znievska 38 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Tibor Pavlík - Novolský Znievska 38 Bratislava 851 01
   23.04.1993Nové obchodné meno:
   VERAMED spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Znievska 38 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   reklama a propagácia
   Noví spoločníci:
   Tibor Pavlík - Novolský Znievska 38 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Tibor Pavlík - Novolský Znievska 38 Bratislava