Vytvoriť faktúru

AURA R. C. L. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AURA R. C. L.
IČO 31349889
DIČ 2020836037
Dátum vzniku 14 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AURA R. C. L.
Fazuľová 1
81107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 100 €
Zisk 1 565 €
Vlastný kapitál 194 452 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 143,666
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 143,666
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 101,249
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 36,165
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 62,968
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 244,915
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 195,965
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 134,668
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 134,668
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 59,732
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,565
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 48,950
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 48,886
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 33,658
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,401
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 13,827
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 64
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 2,100
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 2,100
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 55
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 25
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,045
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,100
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,045
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,565
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4253303.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31349889 DIČ: 2020836037
 • Sídlo: AURA R. C. L., Fazuľová 1, 81107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Mája 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Michal Ružek Bellova 95 Bratislava 831 01 17.12.2002
  Ing. Stanislav Cintavý Fazuľová 1 Bratislava 811 07 14.05.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Michal Ružek 3 320 € (50%) Bellova 95 Bratislava 831 01
  Ing. Stanislav Cintavý 3 320 € (50%) Fazuľová 1 Bratislava 811 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.05.2003Nové sidlo:
   Fazuľová 1 Bratislava 811 07
   Noví spoločníci:
   Ing. Michal Ružek Bellova 95 Bratislava 831 01
   Ing. Stanislav Cintavý Fazuľová 1 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Ružek Bellova 95 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 17.12.2002
   Ing. Stanislav Cintavý Fazuľová 1 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 14.05.1993
   12.05.2003Zrušené sidlo:
   nám. 1. mája 6 Bratislava 811 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milada Bednárová Studenohorská 35 Bratislava
   Ing. Stanislav Cintavý Sedmokráskova 10 Bratislava
   JUDr. Milan Lachkovič Gunduličova 3 Bratislava
   Ing. Michal Ružek Hlboká cesta 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milada Bednárová Studenohorská 35 Bratislava Skončenie funkcie: 17.12.2002
   Ing. Stanislav Cintavý Sedmokráskova 10 Bratislava
   31.12.1997Noví spoločníci:
   Ing. Milada Bednárová Studenohorská 35 Bratislava
   Ing. Stanislav Cintavý Sedmokráskova 10 Bratislava
   JUDr. Milan Lachkovič Gunduličova 3 Bratislava
   30.12.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Bednár Studenohorská 35 Bratislava
   Ing. Stanislav Cintavý Sedmokráskova 10 Bratislava
   JUDr. Milan Lachkovič Gunduličova 3 Bratislava
   Vilma Linková Baníkova 2 Bratislava
   21.03.1997Noví spoločníci:
   Ing. Peter Bednár Studenohorská 35 Bratislava
   Ing. Stanislav Cintavý Sedmokráskova 10 Bratislava
   JUDr. Milan Lachkovič Gunduličova 3 Bratislava
   Vilma Linková Baníkova 2 Bratislava
   Ing. Michal Ružek Hlboká cesta 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milada Bednárová Studenohorská 35 Bratislava Skončenie funkcie: 17.12.2002
   Ing. Stanislav Cintavý Sedmokráskova 10 Bratislava
   20.03.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Cintavý Sedmokráskova 10 Bratislava
   JUDr. Milan Lachkovič Gunduličova 3 Bratislava
   Ing. Michal Ružek Hlboká cesta 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Stanislav Cintavý Sedmokráskova 10 Bratislava
   JUDr. Milan Lachkovič Gunduličova 3 Bratislava
   Ing. Michal Ružek Hlboká cesta 3 Bratislava
   14.05.1993Nové obchodné meno:
   AURA R. C. L. spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   nám. 1. mája 6 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   realitná agentúra
   inžinierska a investorská činnosť
   nákup, predaj výrobkov a materiálu pre stavebníctvo
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Cintavý Sedmokráskova 10 Bratislava
   JUDr. Milan Lachkovič Gunduličova 3 Bratislava
   Ing. Michal Ružek Hlboká cesta 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Stanislav Cintavý Sedmokráskova 10 Bratislava
   JUDr. Milan Lachkovič Gunduličova 3 Bratislava
   Ing. Michal Ružek Hlboká cesta 3 Bratislava