Vytvoriť faktúru

EKOTHERM, tepelná technika - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EKOTHERM, tepelná technika
IČO 31349927
DIČ 2020336153
IČ DPH SK2020336153
Dátum vzniku 11 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKOTHERM, tepelná technika
Gercenova 4
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 202 €
Zisk 1 863 €
Aktíva 687 793 €
Vlastný kapitál 682 810 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0903248838
Mobile phone(s) 0903248838
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 687,763
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 160,771
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 160,771
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 160,771
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 526,992
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 500,874
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 874
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 500,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 26,118
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 274
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 25,844
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 687,763
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 684,673
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 640,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 640,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 15,820
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 15,820
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 26,990
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 26,990
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,863
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,090
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,795
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,795
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,095
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 130
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 130
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 965
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 200
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 200
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 19,291
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,202
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,136
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 66
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 16,383
D. Služby (účtová skupina 51) 5,825
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 7,034
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 5,400
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,634
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 389
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 3,135
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -12,181
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,689
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15,089
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 15,089
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 15,089
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 68
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 68
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 15,021
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,840
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 977
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 977
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,863
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31349927 DIČ: 2020336153 IČ DPH: SK2020336153
 • Sídlo: EKOTHERM, tepelná technika, Gercenova 4, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Mája 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Pavel Kravárik Ľ. Fullu 14 Bratislava 18.11.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Friedel Günther Freund 640 000 € (100%) Viedeň 1190 Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.04.2009Nové sidlo:
   Gercenova 4 Bratislava 851 01
   23.04.2009Zrušené sidlo:
   Vajnorská 134/A Bratislava 831 04
   15.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Kravárik Ľ. Fullu 14 Bratislava Vznik funkcie: 18.11.2002
   14.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Poliak Palkovičova 11 Bratislava 821 08 Skončenie funkcie: 18.11.2002
   28.09.2000Noví spoločníci:
   Friedel Günther Freund Hofzeile 23/1/11 Viedeň 1190 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Poliak Palkovičova 11 Bratislava 821 08 Skončenie funkcie: 18.11.2002
   Friedel Günther Freund Hofzeile 23/1/11 Viedeň 1190 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Krajná 5042/11 Nové Zámky
   27.09.2000Zrušeny spoločníci:
   Friedel Günther Freund Perlgasse 35 Mödling Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Poliak Palkovičova 11 Bratislava 821 08
   Friedel Günther Freund Forchheimergasse 7 1230 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Radlinského 11 Nitra 949 01
   22.07.1997Nové predmety činnosti:
   montáž, opravy a revízie vyhradených plynových zariadení
   školiaca činnosť v oblasti plynových zariadení
   Noví spoločníci:
   Friedel Günther Freund Perlgasse 35 Mödling Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   21.07.1997Zrušeny spoločníci:
   Friedel Günther Freund Forchheimergasse 7 1230 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľuboš Bíly Radlinského 11 Nitra 949 01
   09.11.1995Nové sidlo:
   Vajnorská 134/A Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Friedel Günther Freund Forchheimergasse 7 1230 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   08.11.1995Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská cesta 25 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Friedel Günther Freund Forchheimergasse 7 1230 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   09.03.1995Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľuboš Bíly Radlinského 11 Nitra 949 01
   Ing. Milan Poliak Palkovičova 11 Bratislava 821 08
   Friedel Günther Freund Forchheimergasse 7 1230 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Radlinského 11 Nitra 949 01
   08.03.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľuboš Bíly Radlinského 11 Nitra 949 01
   Ing. Milan Poliak Palkovičova 11 Bratislava 821 08
   11.05.1993Nové obchodné meno:
   EKOTHERM, tepelná technika, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská cesta 25 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením)
   poradenská činnosť vo vyššie uvedenej oblasti
   Noví spoločníci:
   Friedel Günther Freund Forchheimergasse 7 1230 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľuboš Bíly Radlinského 11 Nitra 949 01
   Ing. Milan Poliak Palkovičova 11 Bratislava 821 08