Vytvoriť faktúru

Gunther Tahedl - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Gunther Tahedl
IČO 31350054
DIČ 2020912652
Dátum vzniku 21 Apríla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Gunther Tahedl
Galvániho 12/a
82104
Bratislava
Finančné informácie
Zisk 480 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 39,419
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 37,343
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 37,343
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 37,343
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,076
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,076
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,076
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 39,419
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -733
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -7,224
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -7,224
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -480
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 40,152
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 37,149
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 37,149
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,003
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 478
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,525
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4272601.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31350054 DIČ: 2020912652
 • Sídlo: Gunther Tahedl, Galvániho 12/a, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Apríla 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Gunther Tahedl Trenbachstrasse 14 Waldkraiburg 844 78 Nemecko 06.12.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Gunther Tahedl 6 639 € (100%) Trenbachstrasse 14 Waldkraiburg 844 78 Nemecko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.03.2005Nové sidlo:
   Galvániho 12/a Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Günther Tahedl Trenbachstrasse 14 Waldkraiburg 844 78 Nemecko Vznik funkcie: 06.12.2004
   08.03.2005Zrušené sidlo:
   Znievska ulica 38 Bratislava 851 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Darina Vitteková Ĺubovnianska 2 Bratislava
   05.01.2001Nové obchodné meno:
   Gunther Tahedl spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Znievska ulica 38 Bratislava 851 06
   Noví spoločníci:
   Gunther Tahedl Frenbachstrasse 14c WaldKraiburg SRN
   04.01.2001Zrušené obchodné meno:
   TAHEDL a VITTEKOVÁ spol. s r. o.
   Zrušené sidlo:
   Ľubovnianska 2 Bratislava 851 07
   Zrušeny spoločníci:
   Darina Vitteková Ĺubovnianska 2 Bratislava
   Günther Tahedl Kirchfeldstrasse 25 Ealdkraiburg SRN
   27.11.1998Noví spoločníci:
   Darina Vitteková Ĺubovnianska 2 Bratislava
   Günther Tahedl Kirchfeldstrasse 25 Ealdkraiburg SRN
   Nový štatutárny orgán:
   Darina Vitteková Ĺubovnianska 2 Bratislava
   26.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Darina Vitteková Ĺubovnianska 2 Bratislava
   Günther Tahedl Kirchfeldstrasse 25 Ealdkraiburg SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Darina Vitteková Ĺubovnianska 2 Bratislava
   03.09.1993Nové obchodné meno:
   TAHEDL a VITTEKOVÁ spol. s r. o.
   02.09.1993Zrušené obchodné meno:
   GÜNTHER TAHEDL spol. s r.o.
   21.04.1993Nové obchodné meno:
   GÜNTHER TAHEDL spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ľubovnianska 2 Bratislava 851 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - sprostredkovanie, kúpa a predaj vecí hnuteľných a nehnuteľných, vrátane zahranično obchodnej činnosti, podľa platných právnych predpisov
   stavebná činnosť - požičiavanie stavebných strojov a mechanizmov
   Noví spoločníci:
   Darina Vitteková Ĺubovnianska 2 Bratislava
   Günther Tahedl Kirchfeldstrasse 25 Ealdkraiburg SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Darina Vitteková Ĺubovnianska 2 Bratislava