Vytvoriť faktúru

ADIP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 05.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ADIP
IČO 31350071
DIČ 2020836092
IČ DPH SK2020836092
Dátum vzniku 10 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ADIP
Jamník č.d. 51
03301
Liptovský Hrádok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 73 235 €
Zisk 21 919 €
Aktíva 76 584 €
Vlastný kapitál 68 104 €
Dátum aktualizácie údajov: 05.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 119,588
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 119,394
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 64,029
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,089
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,089
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 61,940
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 55,365
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 54,790
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 575
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 194
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 194
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 119,588
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 109,938
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,626
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,626
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 963
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 963
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 77,430
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 77,430
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 21,919
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,650
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 9
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 9
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 9,641
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,115
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,115
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 352
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 147
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 687
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,340
Dátum aktualizácie údajov: 05.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 73,035
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 73,235
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 73,034
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 201
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 43,946
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 793
D. Služby (účtová skupina 51) 31,051
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 6,572
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,800
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,281
4. Sociálne náklady (527, 528) 491
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 317
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,272
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,272
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 941
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 29,289
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 41,190
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 405
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 222
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 222
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 183
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -404
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 28,885
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 6,966
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 6,966
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 21,919
Dátum aktualizácie údajov: 05.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 05.05.2016
 • IČO:31350071 DIČ: 2020836092 IČ DPH: SK2020836092
 • Sídlo: ADIP, Jamník č.d. 51, 03301, Liptovský Hrádok
 • Dátum vzniku: 10 Mája 1993
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.02.1998Nové sidlo:
   Jamník č.d. 51 Liptovský Hrádok 033 01
   Noví spoločníci:
   Doc. Ing. Dušan Pinka , CSc. Prokopa Veľkého 40 Bratislava 811 04
   10.05.1993Nové obchodné meno:
   ADIP spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovnej evidencie
   realitná kancelária
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Zárecký Dukelská 20 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Doc.Ing. Dušan Pinka , CSc. Prokopa Veľkého 40 Bratislava 811 04