Vytvoriť faktúru

LACOMED SK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno LACOMED SK
IČO 31350127
DIČ 2020901091
IČ DPH SK2020901091
Dátum vzniku 07 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LACOMED SK
Karloveská 63
84229
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 300 444 €
Zisk 207 €
Aktíva 73 977 €
Vlastný kapitál 7 262 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0265426652, 0255568890
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 121,601
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 16,838
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,793
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 121,601
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 7,469
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -41
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 207
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 114,132
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 917
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 107,924
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 100,401
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 4,150
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,373
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 5,291
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 300,444
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 284,944
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 15,500
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 298,780
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 203,175
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 378
C. Služby (účtová skupina 51) 39,561
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 54,595
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,055
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,664
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 57,330
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 498
N. Kurzové straty (563) 3
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 495
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -497
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,167
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 207
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31350127 DIČ: 2020901091 IČ DPH: SK2020901091
 • Sídlo: LACOMED SK, Karloveská 63, 84229, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Mája 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Michael Bauer Zahradní 778 Libčice nad Vltavou 252 66 Česká republika 18.12.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  LACOMED spol. s r.o. 6 639 € (100%) Lobeček, Kralupy nad Vltavou 278 01 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.07.2014Nové sidlo:
   Karloveská 63 Bratislava 842 29
   03.07.2014Zrušené sidlo:
   Mlynská dolina, UK PRIF Bratislava 841 04
   10.12.2009Nové sidlo:
   Mlynská dolina, UK PRIF Bratislava 841 04
   Noví spoločníci:
   LACOMED spol. s r.o. IČO: 46 348 875 Vodárenská 699 Lobeček, Kralupy nad Vltavou 278 01 Česká republika
   09.12.2009Zrušené sidlo:
   FMFI UK, Mlynská dolina Bratislava 842 48
   Zrušeny spoločníci:
   LACOMED spol. s r.o. IČO: 46 348 875 Řež 250 68 Česká republika
   28.02.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michael Bauer Zahradní 778 Libčice nad Vltavou 252 66 Česká republika Vznik funkcie: 18.12.2003
   27.02.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michael Bauer Ve Smečkách 2 Praha 1 Česká republika Vznik funkcie: 18.12.2003
   07.05.2004Nové sidlo:
   FMFI UK, Mlynská dolina Bratislava 842 48
   Noví spoločníci:
   LACOMED spol. s r.o. IČO: 46 348 875 Řež 250 68 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michael Bauer Ve Smečkách 2 Praha 1 Česká republika Vznik funkcie: 18.12.2003
   06.05.2004Zrušené sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 842 16
   Zrušeny spoločníci:
   LACOMED spol. s r.o. IČO: 46 348 875 Řež 250 68 Česká republika
   Ingrid Hálková M. Nešpora 1 Prešov 080 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ingrid Hálková M. Nešpora 1 Prešov 080 01
   09.02.1999Noví spoločníci:
   LACOMED spol. s r.o. IČO: 46 348 875 Řež 250 68 Česká republika
   Ingrid Hálková M. Nešpora 1 Prešov 080 01
   08.02.1999Zrušeny spoločníci:
   LACOMED spol. s r.o. IČO: 46 348 875 Řež 250 68 Česká republika
   Ingrid Hálková M. Nešpora 1 Prešov 080 01
   26.03.1998Nové obchodné meno:
   LACOMED SK spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 842 16
   Noví spoločníci:
   LACOMED spol. s r.o. IČO: 46 348 875 Řež 250 68 Česká republika
   Ingrid Hálková M. Nešpora 1 Prešov 080 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ingrid Hálková M. Nešpora 1 Prešov 080 01
   25.03.1998Zrušené obchodné meno:
   HEROMED SLOVAKIA spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Gabčíkova 10/65 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   HERO MED Warenhaudelsgeschsehaft m.b.H. Karlsplatz 1 Viedeň Rakúska republika
   Ing. Michal Srb U vinohradskej nemocnice 3 Praha Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Srb U vinohradskej nemocnice 3 Praha Česká republika
   07.05.1993Nové obchodné meno:
   HEROMED SLOVAKIA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Gabčíkova 10/65 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   Noví spoločníci:
   HERO MED Warenhaudelsgeschsehaft m.b.H. Karlsplatz 1 Viedeň Rakúska republika
   Ing. Michal Srb U vinohradskej nemocnice 3 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Michal Srb U vinohradskej nemocnice 3 Praha Česká republika