Vytvoriť faktúru

OCHRANNÁ ZNÁMKA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno OCHRANNÁ ZNÁMKA
IČO 31350267
DIČ 2020801310
Dátum vzniku 10 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OCHRANNÁ ZNÁMKA
Na stanicu 22
01009
Žilina
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 496 €
Zisk 3 546 €
Aktíva 4 298 €
Vlastný kapitál 4 247 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 11,071
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 11,071
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,257
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,257
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,257
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,814
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,814
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,071
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,071
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 73,026
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 73,026
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 435
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 435
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -7,335
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -7,335
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -59,601
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 9,651
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -69,252
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,546
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,000
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,000
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 5,496
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,496
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 818
D. Služby (účtová skupina 51) 718
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 100
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,678
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -718
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 132
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 132
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -132
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,546
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,000
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,000
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,546
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
Files
4258336.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
 • IČO:31350267 DIČ: 2020801310
 • Sídlo: OCHRANNÁ ZNÁMKA, Na stanicu 22, 01009, Žilina
 • Dátum vzniku: 10 Mája 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ivan Šeliga Potočná 79/34 Nededza 013 02 27.03.2013
  Ing. Martin Mravec T.Hromadu 807/7 Nedožery-Brezany 972 12 27.03.2013
  Ing. Jozef Rybár Lipová 1147/13 Rajec 015 01 27.03.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  ZVL Partner, s.r.o. 36 514 € (50%) Brno, okres Brno - město 602 00 Česká republika
  ZVL SLOVAKIA, a.s. 36 514 € (50%) Žilina 010 09
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.04.2013Nové sidlo:
   Na stanicu 22 Žilina 010 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Mravec T.Hromadu 807/7 Nedožery-Brezany 972 12 Vznik funkcie: 27.03.2013
   Ivan Šeliga Potočná 79/34 Nededza 013 02 Vznik funkcie: 27.03.2013
   Ing. Jozef Rybár Lipová 1147/13 Rajec 015 01 Vznik funkcie: 27.03.2013
   26.03.2013Noví spoločníci:
   ZVL SLOVAKIA, a.s. Na stanicu 22 Žilina 010 09
   12.03.2013Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   16.03.2007Noví spoločníci:
   ZVL Partner, s.r.o. Mezírka 775/1 Brno, okres Brno - město 602 00 Česká republika
   14.10.2003Nové obchodné meno:
   OCHRANNÁ ZNÁMKA, s.r.o.
   10.05.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   zastupiteľská činnosť
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu, marketingu, reklamy