Vytvoriť faktúru

BOSY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BOSY
IČO 31350275
DIČ 2020352334
IČ DPH SK2020352334
Dátum vzniku 27 Apríla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BOSY
Školská 16
90044
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 21 472 €
Zisk 94 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0245958212
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 9,865
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,865
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 7,870
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 7,870
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 86
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 86
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,909
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 230
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,679
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,865
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,057
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,148
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,148
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 178
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 178
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 92
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,808
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 165
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 165
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,643
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,042
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,042
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 99
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 502
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 21,472
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 21,472
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 17,732
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,740
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 21,110
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 13,517
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,031
D. Služby (účtová skupina 51) 645
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,783
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,210
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,531
4. Sociálne náklady (527, 528) 42
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 134
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 362
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,279
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 242
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 242
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -242
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 120
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 26
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 26
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 94
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31350275 DIČ: 2020352334 IČ DPH: SK2020352334
 • Sídlo: BOSY, Školská 16, 90044, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Apríla 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Iveta Bosá Školská 9 Tomášov 900 44 19.05.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Iveta Bosá 6 640 € (100%) Školská 9 Tomášov 900 44
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.05.2013Nové predmety činnosti:
   projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
   vedenie účtovníctva
   administratívne služby
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   01.01.2011Nové predmety činnosti:
   montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
   oprava vyhradených technických zariadení - elektrických
   odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - elektrických
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   31.12.2010Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa motorových vozidiel za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
   kúpa motorových vozidiel za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
   sklenárstvo
   maliarstvo, lakovanie
   kopáčske práce a drobné úpravy terénu, ktoré nie sú súčasťou stavieb
   elektroinštalatérstvo
   kúpa a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom motorových vozidiel
   01.07.2010Nové sidlo:
   Školská 16 Tomášov 900 44
   Noví spoločníci:
   Iveta Bosá Školská 16 Tomášov 900 44
   30.06.2010Zrušené sidlo:
   Školská 9 Tomášov 900 44
   Zrušeny spoločníci:
   Iveta Bosá Školská 9 Tomášov 900 44
   Ján Bosý Školská 9 Tomášov 900 44
   04.07.2008Noví spoločníci:
   Iveta Bosá Školská 9 Tomášov 900 44
   Nový štatutárny orgán:
   Iveta Bosá Školská 9 Tomášov 900 44 Vznik funkcie: 19.05.2008
   03.07.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Bosý Školská 9 Tomášov 900 44 Vznik funkcie: 27.04.1993
   04.05.2005Nové obchodné meno:
   BOSY s.r.o.
   Nové sidlo:
   Školská 9 Tomášov 900 44
   Noví spoločníci:
   Ján Bosý Školská 9 Tomášov 900 44
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Bosý Školská 9 Tomášov 900 44 Vznik funkcie: 27.04.1993
   03.05.2005Zrušené obchodné meno:
   BOSY & SOMMER s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Strojnícka 10 Bratislava II. 821 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   zváračstvo
   zámočníctvo
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Bosý Klincová 15 Bratislava 821 08
   Marián Sommer Špitálska 43 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Bosý Klincová 15 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 27.04.1993
   Marián Sommer Špitálska 43 Bratislava Vznik funkcie: 27.04.1993
   03.04.2003Nové sidlo:
   Strojnícka 10 Bratislava II. 821 05
   Nové predmety činnosti:
   montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Bosý Klincová 15 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 27.04.1993
   Marián Sommer Špitálska 43 Bratislava Vznik funkcie: 27.04.1993
   02.04.2003Zrušené sidlo:
   Tupolevova 8 Bratislava 851 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   zriaďovanie poplašných zariadení (s výnimkou elektropožiarnej signalizácie a autoalarmov)
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Bosý Tupolevova 8 Bratislava
   Marián Sommer Špitálska 43 Bratislava
   21.07.1998Noví spoločníci:
   Ján Bosý Klincová 15 Bratislava 821 08
   Marián Sommer Špitálska 43 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Marián Sommer Špitálska 43 Bratislava
   20.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ján Bosý Tupolevova 8 Bratislava
   Marián Sommer Špitálska 43 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Sommer Špitálska 43 Bratislava
   11.07.1997Nové predmety činnosti:
   zriaďovanie poplašných zariadení (s výnimkou elektropožiarnej signalizácie a autoalarmov)
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
   Noví spoločníci:
   Ján Bosý Tupolevova 8 Bratislava
   Marián Sommer Špitálska 43 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Bosý Tupolevova 8 Bratislava
   Marián Sommer Špitálska 43 Bratislava
   10.07.1997Zrušeny spoločníci:
   Ján Bosý Tupolevova 8 Bratislava
   Marián Sommer Špitálska 43 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Bosý Tupolevova 8 Bratislava
   Marián Sommer Špitálska 43 Bratislava
   27.01.1997Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom strojov a zariadení
   upratovacie a čistiace práce
   kúpa motorových vozidiel za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
   kúpa motorových vozidiel za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
   sklenárstvo
   maliarstvo, lakovanie
   kopáčske práce a drobné úpravy terénu, ktoré nie sú súčasťou stavieb
   zváračstvo
   zámočníctvo
   elektroinštalatérstvo
   kúpa a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Ján Bosý Tupolevova 8 Bratislava
   Marián Sommer Špitálska 43 Bratislava
   26.01.1997Zrušeny predmety činnosti:
   zváračstvo
   zámočníctvo
   elektroinštalatérstvo
   kúpa a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Bosý Tupolevova 8 Bratislava
   Marián Sommer Špitálska 43 Bratislava
   26.04.1993Nové obchodné meno:
   BOSY & SOMMER s.r.o.
   Nové sidlo:
   Tupolevova 8 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zváračstvo
   zámočníctvo
   elektroinštalatérstvo
   kúpa a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ján Bosý Tupolevova 8 Bratislava
   Marián Sommer Špitálska 43 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Bosý Tupolevova 8 Bratislava
   Marián Sommer Špitálska 43 Bratislava