Vytvoriť faktúru

FPSK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno FPSK
IČO 31350402
DIČ 2020299831
IČ DPH SK2020299831
Dátum vzniku 11 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FPSK
Nerudova 9
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 737 207 €
Zisk 97 890 €
Vlastný kapitál 150 927 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0252926011
Mobile phone(s) 0903766775
Fax(es) 0252926011
Dátum aktualizácie údajov: 24.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 35,438
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 35,438
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 35,438
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 404,621
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 96,275
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,057
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 198,883
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 440,059
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 131,241
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,672
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,672
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 533
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 26,146
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 97,890
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 308,818
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 213
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 308,243
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 261,307
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,194
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 45,202
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 540
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 362
Dátum aktualizácie údajov: 24.06.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 1,737,207
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,733,461
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,746
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 1,610,288
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 1,395,488
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,006
C. Služby (účtová skupina 51) 173,374
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 18,290
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 164
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 12,917
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,049
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 126,919
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 158,593
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 18
X. Výnosové úroky (662) 18
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 178
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 178
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -160
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 126,759
P. Daň z príjmov (591, 595) 28,869
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 97,890
Dátum aktualizácie údajov: 24.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 24.06.2016
 • IČO:31350402 DIČ: 2020299831 IČ DPH: SK2020299831
 • Sídlo: FPSK, Nerudova 9, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Mája 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Pavel Beránek Praha 10 102 02 Česká republika 19.07.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Pavel Beránek 6 700 € (100%) Praha 10 102 02 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.12.2008Nové obchodné meno:
   FPSK, s.r.o.
   10.09.2008Nové sidlo:
   Nerudova 9 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Beránek Na zájezdu 1936/3 Praha 10 102 02 Česká republika
   17.10.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Beránek Na zájezdu 1936/3 Praha 10 102 00 Česká republika Vznik funkcie: 19.07.2002
   11.05.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   reklamná a propagačná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ