Vytvoriť faktúru

Donau Lab - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 03.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Donau Lab
IČO 31350411
DIČ 2020317717
IČ DPH SK2020317717
Dátum vzniku 18 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Donau Lab
Šarišská 6
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 272 577 €
Zisk -16 158 €
Aktíva 114 834 €
Vlastný kapitál -187 911 €
Kontaktné informácie
Email office-sk@donaulab.com
Webová stránka http://www.donaulab.com
Phone(s) +421253415162, +421253415345
Mobile phone(s) +421915116835
Fax(es) 0253415162
Dátum aktualizácie údajov: 03.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 92,075
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 90,934
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 53,246
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 53,246
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 36,683
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 34,683
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,683
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,005
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 438
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 567
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,141
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 1,141
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 92,075
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -204,069
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -195,214
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -195,214
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -16,158
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 296,144
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 220,850
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,997
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 218,853
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 75,294
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 50,647
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 50,647
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 13,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,920
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,910
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,817
Dátum aktualizácie údajov: 03.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 248,530
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 272,577
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 232,773
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 15,757
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,167
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 19,880
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 268,455
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 160,220
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,596
D. Služby (účtová skupina 51) 36,421
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 67,403
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 49,259
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 17,339
4. Sociálne náklady (527, 528) 805
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 379
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,244
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,244
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -2,847
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 39
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,122
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 46,293
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 7
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,328
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 10,738
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 10,738
O. Kurzové straty (563) 6,485
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,105
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -19,320
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -15,198
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -16,158
Dátum aktualizácie údajov: 03.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 03.02.2016
 • IČO:31350411 DIČ: 2020317717 IČ DPH: SK2020317717
 • Sídlo: Donau Lab, Šarišská 6, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Mája 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Slavomír Belovič Neded 55 Neded 925 85 23.11.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  LPP Group AG 249 750 € (100%) Schaffhausen 8200 Švajčiarska konfederácia
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.02.2016Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   19.02.2014Noví spoločníci:
   LPP Group AG Rheinhaldenstrasse 63a Schaffhausen 8200 Švajčiarska konfederácia
   01.01.2010Nové predmety činnosti:
   reklamné a marketingové služby
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Slavomír Belovič Neded 55 Neded 925 85 Vznik funkcie: 23.11.2009
   01.12.1998Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   18.05.1993Nové obchodné meno:
   Donau Lab spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Šarišská 6 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod a maloobchod s rozličným tovarom v rozsahu voľnej živnosti