Vytvoriť faktúru

PROTOKON - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PROTOKON
IČO 31350534
DIČ 2020294474
IČ DPH SK2020294474
Dátum vzniku 11 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROTOKON
Líščie údolie 141
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 481 797 €
Zisk -1 084 €
Aktíva 427 082 €
Vlastný kapitál 128 460 €
Kontaktné informácie
Email protokon@protokon.sk
Phone(s) 0262520140, 0265422175, 0262520136, 0905650345
Mobile phone(s) 0910946951, 0905650345
Fax(es) 0262520130, 0265422175
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 442,329
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 9,876
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 9,876
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 9,876
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 432,189
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 6,263
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 149
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 5,884
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 230
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 384,572
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 384,572
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 384,572
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 41,354
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,667
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 37,687
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 264
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 264
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 442,329
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 127,376
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,641
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,641
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 2,644
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,769
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,769
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 2,421
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 2,421
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 114,985
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 114,985
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,084
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 314,953
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 7,665
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 7,665
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 303,523
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 6,427
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,427
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 227,737
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 411
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,640
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 65,308
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,765
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,765
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 481,811
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 481,797
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 332,400
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 149,397
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 481,526
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 204,484
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 9,691
D. Služby (účtová skupina 51) 45,674
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 215,281
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 197,551
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 16,556
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,174
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 499
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,444
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,444
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 453
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 271
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 221,948
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 14
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 14
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 406
O. Kurzové straty (563) 48
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 358
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -392
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -121
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 963
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 963
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,084
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31350534 DIČ: 2020294474 IČ DPH: SK2020294474
 • Sídlo: PROTOKON, Líščie údolie 141, 84104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Mája 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  PhDr. Ľudmila Burianová Líščie údolie 141 B Bratislava 841 04 11.05.1993
  Ing. Milan Burian Líščie údolie 141 B Bratislava 841 04 11.05.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  PhDr. Ľudmila Burianová 1 594 € (24%) Líščie údolie 141 B Bratislava 841 04
  Ing. Milan Burian 3 984 € (60%) Líščie údolie 141 B Bratislava 841 04
  Ľudmila Bajuszová 1 063 € (16%) Sládkovičova 14 Partizánske 958 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.02.2006Nové sidlo:
   Líščie údolie 141 B Bratislava 841 04
   Noví spoločníci:
   PhDr. Ľudmila Burianová Líščie údolie 141 B Bratislava 841 04
   Ing. Milan Burian Líščie údolie 141 B Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Ľudmila Burianová Líščie údolie 141 B Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 11.05.1993
   Ing. Milan Burian Líščie údolie 141 B Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 11.05.1993
   08.02.2006Zrušené sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 810 11
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Burian Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05
   PhDr. Ľudmila Burianová Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Burian Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 11.05.1993
   PhDr. Ľudmila Burianová Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 11.05.1993
   19.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Burian Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 11.05.1993
   PhDr. Ľudmila Burianová Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 11.05.1993
   18.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Burian Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05
   PhDr. Ľudmila Burianová Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05
   19.04.2001Noví spoločníci:
   Ľudmila Bajuszová Sládkovičova 14 Partizánske 958 01
   Ing. Milan Burian Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05
   PhDr. Ľudmila Burianová Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05
   18.04.2001Zrušeny spoločníci:
   Ľudmila Bajuszová Sládkovičova 14 Partizánske 958 01
   Ing. Milan Burian Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05
   PhDr. Ľudmila Burianová Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05
   Ing. Pavol Bajusz Za Žižkovskou vozovnou 18 Praha 3 130 00 Česká republika
   08.10.1998Noví spoločníci:
   Ľudmila Bajuszová Sládkovičova 14 Partizánske 958 01
   Ing. Milan Burian Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05
   PhDr. Ľudmila Burianová Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05
   Ing. Pavol Bajusz Za Žižkovskou vozovnou 18 Praha 3 130 00 Česká republika
   07.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ľudmila Bajuszová Sládkovičova 14 Partizánske 958 01
   Ing. Milan Burian Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05
   PhDr. Ľudmila Burianová Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05
   Ing. Pavol Bajusz Za Žižkovskou vozovnou 18 Praha 3 130 00 Česká republika
   Ing. Jozef Páleník Pomořanská 481 Praha 180 00 Česká republika
   01.04.1996Noví spoločníci:
   Ľudmila Bajuszová Sládkovičova 14 Partizánske 958 01
   31.03.1996Zrušeny spoločníci:
   Ľudmila Bajuszová Za Žižkovskou vozovnou 18 Praha 3 130 00 Česká republika
   02.12.1993Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Burian Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05
   PhDr. Ľudmila Burianová Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05
   01.12.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Burian Haburská 25 Bratislava 821 01
   PhDr. Ľudmila Burianová Haburská 25 Bratislava 821 01
   11.05.1993Nové obchodné meno:
   PROTOKON, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 810 11
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software-predaj hot. programov na zákl. zmluvy s autormi
   prekladateľská a tlmočnícka činnosť a jej sprostredkovanie
   reklamná a propagačná činnosť
   marketing
   organizovanie výstav tovaru
   organizovanie kurzov a konferencií
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Burian Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05
   PhDr. Ľudmila Burianová Jurigovo nám. 5 Bratislava 841 05
   Ing. Pavol Bajusz Za Žižkovskou vozovnou 18 Praha 3 130 00 Česká republika
   Ľudmila Bajuszová Za Žižkovskou vozovnou 18 Praha 3 130 00 Česká republika
   Ing. Jozef Páleník Pomořanská 481 Praha 180 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Burian Haburská 25 Bratislava 821 01
   PhDr. Ľudmila Burianová Haburská 25 Bratislava 821 01