Vytvoriť faktúru

SNOTY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SNOTY
IČO 31350640
DIČ 2020343721
IČ DPH SK2020343721
Dátum vzniku 20 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SNOTY
Rybničná 59
83107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 107 621 €
Zisk 48 643 €
Aktíva 403 075 €
Vlastný kapitál 271 359 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244884011, +421244884521, +421244884562, +421244885128
Mobile phone(s) +421903700122, +421910944456, +421911944456, +421903229157, +421911668778
Fax(es) 0244884011
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 336,183
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 50,323
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 50,323
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 50,323
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 285,784
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 70,882
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 70,882
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,778
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 1,778
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,778
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 124,851
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 113,717
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 113,717
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 11,134
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 88,273
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 88,273
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 76
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 76
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 336,183
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 212,891
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 156,945
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 156,945
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 48,643
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 117,836
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 12,534
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,501
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 11,033
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 74,668
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 56,019
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 56,019
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 9,167
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,211
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,458
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,813
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 30,634
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 5,456
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 5,233
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 223
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,108,006
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,107,621
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 1,037,112
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 64,627
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,382
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,032,667
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 600,991
D. Služby (účtová skupina 51) 205,871
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 153,963
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 110,733
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 38,969
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,261
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,988
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 15,996
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 15,996
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 52,858
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 74,954
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 294,877
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 385
XII. Kurzové zisky (663) 385
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 12,196
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,674
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,674
O. Kurzové straty (563) 3,225
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 7,297
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,811
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 63,143
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 14,500
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 14,500
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 48,643
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31350640 DIČ: 2020343721 IČ DPH: SK2020343721
 • Sídlo: SNOTY, Rybničná 59, 83107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Mája 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ľuboš Čierny Plzenská 3103/9 Bratislava 831 03 20.05.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ľuboš Čierny 6 639 € (100%) Plzenská 3103/9 Bratislava 831 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.12.2006Nové predmety činnosti:
   baliarenská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predajainým prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   osobná cestná doprava vykonávaná osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby
   prenájom motorových vozidiel
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ľuboš Čierny Plzenská 3103/9 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ľuboš Čierny Plzenská 3103/9 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 20.05.1993
   19.12.2006Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Ľuboš Čierny Jasovská 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľuboš Čierny Jasovská 12 Bratislava
   04.03.2002Nové sidlo:
   Rybničná 59 Bratislava 831 07
   03.03.2002Zrušené sidlo:
   J. Poničana 1 Bratislava 841 08
   20.04.2001Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   26.09.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Mikuláš Keszi J. Poničana 1 Bratislava
   23.11.1998Noví spoločníci:
   Ľuboš Čierny Jasovská 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ľuboš Čierny Jasovská 12 Bratislava
   Mikuláš Keszi J. Poničana 1 Bratislava
   22.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ľuboš Čierny Jasovská 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľuboš Čierny Jasovská 12 Bratislava
   Mikuláš Keszi J. Poničana 1 Bratislava
   18.12.1995Nové obchodné meno:
   SNOTY s r.o.
   17.12.1995Zrušené obchodné meno:
   SNOTTY spol. s r.o.
   27.02.1995Noví spoločníci:
   Ľuboš Čierny Jasovská 12 Bratislava
   26.02.1995Zrušeny spoločníci:
   Ľuboš Čierny Jasovská 12 Bratislava
   Mikuláš Keszi J. Poničana 1 Bratislava
   20.05.1993Nové obchodné meno:
   SNOTTY spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   J. Poničana 1 Bratislava 841 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ľuboš Čierny Jasovská 12 Bratislava
   Mikuláš Keszi J. Poničana 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ľuboš Čierny Jasovská 12 Bratislava
   Mikuláš Keszi J. Poničana 1 Bratislava