Vytvoriť faktúru

DAVAC - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DAVAC
IČO 31350658
DIČ 2020298500
IČ DPH SK2020298500
Dátum vzniku 19 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DAVAC
Kopčianska 37
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 809 239 €
Zisk 23 266 €
Aktíva 1 193 427 €
Vlastný kapitál 844 498 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0263838249, 0263838496, 63838249
Fax(es) 0263838496
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 954,388
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 371,572
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 371,572
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 49,225
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 314,294
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 8,053
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 579,369
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 146,328
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 146,328
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 182,109
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 182,109
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 182,109
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 250,932
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 126,559
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 124,373
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,447
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,447
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 954,388
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 830,763
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 8,978
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 8,978
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 791,880
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 800,177
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -8,297
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 23,266
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 123,625
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 541
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 541
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 118,834
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 50,048
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 50,048
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 35,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,992
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,970
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 28,811
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,250
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,250
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 809,316
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 809,239
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 780,998
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 27,950
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 291
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 773,552
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 585,676
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 16,426
D. Služby (účtová skupina 51) 48,067
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 67,992
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 48,822
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 17,191
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,979
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,668
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 40,504
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 40,504
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,219
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 35,687
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 158,779
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 77
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
XII. Kurzové zisky (663) 73
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,192
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 249
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 249
O. Kurzové straty (563) 778
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,165
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,115
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 32,572
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 9,306
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 9,306
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 23,266
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31350658 DIČ: 2020298500 IČ DPH: SK2020298500
 • Sídlo: DAVAC, Kopčianska 37, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Mája 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Gustáv Dávid Čapkova 4 Bratislava 811 04 19.05.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Gustáv Dávid 6 639 € (100%) Čapkova 4 Bratislava 811 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.10.2009Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí - automobilov, nábytku, spotrebného tovaru, kancelárskej a výpočtovej techniky, náradia, nástrojov
   21.10.2009Zrušeny predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľných vecí - automobilov, nábytku, spotrebného tovaru, kancelárskej a výpočtovej techniky, náradia, nástrojov
   11.08.2007Nové sidlo:
   Kopčianska 37 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   montáž a servis gastrotechniky
   poradenstvo v predmete činnosti - gastrotechniky, baliace linky
   servis a opravy baliacich liniek
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   zámočníctvo
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   prieskum trhu
   kopírovacie služby
   administratívne a pisárske práce
   prenájom nehnuteľných vecí - automobilov, nábytku, spotrebného tovaru, kancelárskej a výpočtovej techniky, náradia, nástrojov
   Noví spoločníci:
   Ing. Gustáv Dávid Čapkova 4 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gustáv Dávid Čapkova 4 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 19.05.1993
   10.08.2007Zrušené sidlo:
   Gogoľova 18 Bratislava 851 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   servis a opravy baliacich liniek
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   sprostredkovateľská činnosť
   cestná motorová doprava - nákladná doprava
   inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
   montáž a servis gastrotechniky
   poradenstvo v predmete činnosti - gastrotechniky, baliace linky
   prieskum trhu
   colná deklarácia
   kopírovacie služby
   administratívne a pisárske práce
   prenájom nehnuteľných vecí - automobilov, nábytku, spotrebného tovaru, kancelárskej a výpočtovej techniky, náradia, nástrojov
   zamočníctvo
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dávid Gustáv Čapkova 4 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dávid Gustáv Čapkova 4 Bratislava 811 04
   17.04.2003Nové sidlo:
   Gogoľova 18 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
   montáž a servis gastrotechniky
   poradenstvo v predmete činnosti - gastrotechniky, baliace linky
   prieskum trhu
   colná deklarácia
   kopírovacie služby
   administratívne a pisárske práce
   prenájom nehnuteľných vecí - automobilov, nábytku, spotrebného tovaru, kancelárskej a výpočtovej techniky, náradia, nástrojov
   zamočníctvo
   16.04.2003Zrušené sidlo:
   Gogoľova 18 Bratislava 852 02
   16.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Dávid Gustáv Čapkova 4 Bratislava 811 04
   15.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dávid Gustáv Čapkova 4 Bratislava 811 04
   15.08.1997Nové predmety činnosti:
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   sprostredkovateľská činnosť
   cestná motorová doprava - nákladná doprava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   14.08.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   22.04.1996Noví spoločníci:
   Ing. Dávid Gustáv Čapkova 4 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dávid Gustáv Čapkova 4 Bratislava 811 04
   21.04.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dávid Gustáv Čapkova 4 Bratislava 811 04
   Ing. Sašo Kiselkov Na Pasekách 16 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dávid Gustáv Čapkova 4 Bratislava 811 04
   Ing. Sašo Kiselkov Na Pasekách 16 Bratislava 831 06
   07.07.1995Noví spoločníci:
   Ing. Dávid Gustáv Čapkova 4 Bratislava 811 04
   Ing. Sašo Kiselkov Na Pasekách 16 Bratislava 831 06
   06.07.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dávid Gustáv Čapkova 4 Bratislava 811 04
   Ing. Sašo Kiselkov Na Pasekách 16 Bratislava 831 06
   20.07.1993Nové sidlo:
   Gogoľova 18 Bratislava 852 02
   19.07.1993Zrušené sidlo:
   Čapkova 4 Bratislava 811 04
   19.05.1993Nové obchodné meno:
   DAVAC spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Čapkova 4 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   servis a opravy baliacich liniek
   Noví spoločníci:
   Ing. Dávid Gustáv Čapkova 4 Bratislava 811 04
   Ing. Sašo Kiselkov Na Pasekách 16 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Dávid Gustáv Čapkova 4 Bratislava 811 04
   Ing. Sašo Kiselkov Na Pasekách 16 Bratislava 831 06