Vytvoriť faktúru

pre špeciálne stavby - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno pre špeciálne stavby
IČO 31350682
DIČ 2020295596
IČ DPH SK2020295596
Dátum vzniku 24 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo pre špeciálne stavby
Molecova 7
84104
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -984 €
Aktíva 28 458 €
Vlastný kapitál 23 349 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0253411669
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 28,418
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 28,418
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 115
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 115
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 28,303
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 28,303
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 28,418
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 22,364
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 25,121
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 663
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 663
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 42,383
2. Ostatné fondy (427, 42X) 42,383
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -51,458
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 10,512
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -61,970
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -984
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,054
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,969
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 4,392
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 577
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,085
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,085
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 24
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 24
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -24
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -24
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -984
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31350682 DIČ: 2020295596 IČ DPH: SK2020295596
 • Sídlo: pre špeciálne stavby, Molecova 7, 84104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Mája 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Peter Lacko Molecova 7 Bratislava 19.03.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Erika Lacková 6 639 € (100%) Bratislava 821 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.10.2008Nové sidlo:
   Molecova 7 Bratislava 841 04
   Noví spoločníci:
   Erika Lacková Podunajská 54 Bratislava 821 06
   28.10.2008Zrušené sidlo:
   ul. Marka Čulena 9/B Bratislava 811 09
   Zrušeny spoločníci:
   Erika Lacková Komsomolská 5 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anton Lacko Molecova 5 Bratislava 841 04
   19.03.1999Nové sidlo:
   ul. Marka Čulena 9/B Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Lacko Molecova 7 Bratislava
   Ing. Anton Lacko Molecova 5 Bratislava 841 04
   18.03.1999Zrušené sidlo:
   Konventná 8/9 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Anton Lacko Molecova 5 Bratislava 841 04
   Peter Albrecht Melchartgasse 39 Wien Rakúska republika prechodný pobyt na území SR : Molecova 7 Bratislava
   04.05.1998Noví spoločníci:
   Erika Lacková Komsomolská 5 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Anton Lacko Molecova 5 Bratislava 841 04
   Peter Albrecht Melchartgasse 39 Wien Rakúska republika prechodný pobyt na území SR : Molecova 7 Bratislava
   03.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Erika Lacková Komsomolská 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Albrecht Melchartgasse 39 Wien Rakúska republika prechodný pobyt na území SR : Molecova 7 Bratislava
   04.12.1997Noví spoločníci:
   Erika Lacková Komsomolská 5 Bratislava
   03.12.1997Zrušeny spoločníci:
   Dipl. Ing. Gustav Haeseler Schulgase 58 1180 Wien Rakúska republika
   Erika Lacková Komsomolská 5 Bratislava
   24.05.1993Nové obchodné meno:
   Spoločnosť pre špeciálne stavby, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Konventná 8/9 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa a predaj nehnuteľností
   výstavba športových zariadení
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   natieračské práce
   Noví spoločníci:
   Dipl. Ing. Gustav Haeseler Schulgase 58 1180 Wien Rakúska republika
   Erika Lacková Komsomolská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Albrecht Melchartgasse 39 Wien Rakúska republika prechodný pobyt na území SR : Molecova 7 Bratislava