Vytvoriť faktúru

TOUAX SK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TOUAX SK
IČO 31350691
DIČ 2020333073
IČ DPH SK2020333073
Dátum vzniku 20 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TOUAX SK
Boženy Němcovej 8
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 890 446 €
Zisk -21 810 €
Aktíva 817 010 €
Vlastný kapitál -362 473 €
Kontaktné informácie
Email obchod@touax.sk
Phone(s) 0905810638
Fax(es) +420234712217
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 915,764
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 478,876
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 478,876
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 478,876
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 435,141
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 17,032
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 9,947
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 7,085
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 221,582
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 217,582
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 217,582
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 196,527
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 360
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 196,167
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,747
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,747
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 915,764
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -384,283
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 39,833
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 39,833
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 800,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,202,306
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,202,306
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -21,810
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,300,047
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,141,796
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 1,141,561
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 235
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 146,948
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 132,674
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 132,674
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 7,434
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,987
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,853
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 11,303
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 11,303
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,890,446
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,204,832
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 678,286
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 5,332
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,996
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,857,865
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,108,511
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 65,166
D. Služby (účtová skupina 51) 444,352
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 113,603
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 81,927
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 29,814
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,862
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,587
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 99,941
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 99,941
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 5,533
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -70,568
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 89,740
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 32,581
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 265,089
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 413
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 15
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 15
XII. Kurzové zisky (663) 398
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 51,922
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 44,110
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 44,110
O. Kurzové straty (563) 6,663
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,149
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -51,509
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -18,928
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,882
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,882
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -21,810
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31350691 DIČ: 2020333073 IČ DPH: SK2020333073
 • Sídlo: TOUAX SK, Boženy Němcovej 8, 81104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Mája 1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  TOUAX s. r. o. 39 833 € (100%) Praha 8 186 00 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.06.2011Nové sidlo:
   Boženy Němcovej 8 Bratislava 811 04
   07.06.2011Zrušené sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 831 02
   27.05.2011Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   prenájom hnuteľných vecí
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   prípravné práce k realizácii stavby
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   čistiace a upratovacie služby
   skladovanie
   baliace činnosti, manipulácia s tovarom
   administratívne služby
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   26.05.2011Zrušeny predmety činnosti:
   Nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
   prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
   prenájom strojov, prístrojov a zariadení
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   18.10.2008Nové obchodné meno:
   TOUAX SK s. r. o.
   Nový štatutárny orgán:
   Raphael Georges Colonna Walewski Rue du Printemps 16 Paris 750 17 Francúzska republika Vznik funkcie: 22.09.2008
   17.10.2008Zrušené obchodné meno:
   WAREX Bratislava, spol. s r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   servis mechanických častí vysokozdvižných vozíkov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gabriel Moyzes Studenohorská 11 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 20.05.1993
   08.04.2008Noví spoločníci:
   TOUAX s. r. o. Křižíkova 148/34 Praha 8 186 00 Česká republika
   07.04.2008Zrušeny spoločníci:
   WAREX spol. s r.o. Lesnická 8 Praha 5 150 00 Česká republika
   24.08.2004Nové predmety činnosti:
   servis mechanických častí vysokozdvižných vozíkov
   prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
   prenájom strojov, prístrojov a zariadení
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   WAREX spol. s r.o. Lesnická 8 Praha 5 150 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Gabriel Moyzes Studenohorská 11 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 20.05.1993
   23.08.2004Zrušeny spoločníci:
   Warex spol. s r.o. Lesnická 8 Praha 5 150 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Gabriel Moyzes Studenohorská 11 Bratislava Vznik funkcie: 20.05.1993
   02.12.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gabriel Moyzes Studenohorská 11 Bratislava Vznik funkcie: 20.05.1993
   01.12.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gabriel Moyzes Studenohorská 11 Bratislava
   11.12.1998Noví spoločníci:
   Warex spol. s r.o. Lesnická 8 Praha 5 150 00 Česká republika
   10.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Warex spol. s r.o. R. Luxemburgové 7 Praha Česká republika
   20.05.1993Nové obchodné meno:
   WAREX Bratislava, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
   Noví spoločníci:
   Warex spol. s r.o. R. Luxemburgové 7 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Gabriel Moyzes Studenohorská 11 Bratislava