Vytvoriť faktúru

ESCON - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ESCON
IČO 31350712
DIČ 2020336340
IČ DPH SK2020336340
Dátum vzniku 18 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ESCON
Trnavská cesta 82/A
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 71 693 €
Zisk 255 €
Aktíva 32 317 €
Vlastný kapitál -18 806 €
Kontaktné informácie
Email escon@escon.sk
Webová stránka http://www.escon.sk
Phone(s) +421244634035
Fax(es) 0244636036, 0244634036
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 24,003
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 23,579
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,213
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,213
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,474
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 6,474
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,474
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 12
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 12
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 15,880
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 15,745
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 135
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 424
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 424
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 24,003
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -18,551
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,705
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,705
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 884
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 884
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -26,395
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -26,395
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 255
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 42,554
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 42,554
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,944
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,944
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 38,325
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 307
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 215
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,763
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 71,693
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 71,693
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 71,693
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 69,397
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 44,396
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,155
D. Služby (účtová skupina 51) 6,404
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 6,868
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,440
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,855
4. Sociálne náklady (527, 528) 573
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 311
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 8,246
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 8,246
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,017
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,296
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 18,738
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 110
XII. Kurzové zisky (663) 110
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,191
O. Kurzové straty (563) 479
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 117
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 595
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,081
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,215
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 255
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31350712 DIČ: 2020336340 IČ DPH: SK2020336340
 • Sídlo: ESCON, Trnavská cesta 82/A, 82102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Mája 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Roman Hura Trnavská cesta 82/A Bratislava 821 02 21.05.2005
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Roman Hura 3 353 € (50%) Trnavská cesta 82/A Bratislava 821 02
  Ing. Alfréd Orosz 3 353 € (50%) Pezinok 902 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.05.2005Nové sidlo:
   Trnavská cesta 82/A Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Alfréd Orosz Cajlanská 224 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Hura Trnavská cesta 82/A Bratislava 821 02
   20.05.2005Zrušené sidlo:
   Šafárikovo nám. 7 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alfréd Orosz Jána Poničana 3 Bratislava 841 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Hura Svidnícka 17 Bratislava 821 03
   23.09.2003Noví spoločníci:
   Ing. Alfréd Orosz Jána Poničana 3 Bratislava 841 08
   22.09.2003Zrušeny spoločníci:
   Juraj Tóth 8. mája 31 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Tóth 8. mája 31 Bratislava 821 06
   09.02.2001Noví spoločníci:
   Ing. Roman Hura Trnavská 82A Bratislava 821 02
   Juraj Tóth 8. mája 31 Bratislava 821 06
   08.02.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Hura Svidnícka 17 Bratislava 821 03
   Vladimír Pipa Podzáhradná 3 Bratislava 821 06
   Juraj Tóth 8. mája 31 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Pipa Podzáhradná 3 Bratislava 821 06
   20.01.1999Nové sidlo:
   Šafárikovo nám. 7 Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Roman Hura Svidnícka 17 Bratislava 821 03
   Vladimír Pipa Podzáhradná 3 Bratislava 821 06
   Juraj Tóth 8. mája 31 Bratislava 821 06
   19.01.1999Zrušené sidlo:
   Bellova 55 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Hura Svidnícka 17 Bratislava 821 03
   Vladimír Pipa Podzáhradná 3 Bratislava 821 06
   Juraj Tóth 8. mája 31 Bratislava 821 06
   28.04.1997Noví spoločníci:
   Ing. Roman Hura Svidnícka 17 Bratislava 821 03
   Vladimír Pipa Podzáhradná 3 Bratislava 821 06
   Juraj Tóth 8. mája 31 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Roman Hura Svidnícka 17 Bratislava 821 03
   Vladimír Pipa Podzáhradná 3 Bratislava 821 06
   Juraj Tóth 8. mája 31 Bratislava 821 06
   27.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Hura Svidnícka 17 Bratislava
   Vladimír Pipa Podzáhradná 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Roman Hura Svidnícka 17 Bratislava
   Vladimír Pipa Podzáhradná 3 Bratislava
   07.02.1996Noví spoločníci:
   Ing. Roman Hura Svidnícka 17 Bratislava
   Vladimír Pipa Podzáhradná 3 Bratislava
   06.02.1996Zrušeny spoločníci:
   Milan Báchor Martinčekova 3 Bratislava
   Ing. Roman Hura Svidnícka 17 Bratislava
   Vladimír Pipa Podzáhradná 3 Bratislava
   13.12.1995Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava a servis elektrických zariadení dodávateľským spôsobom v rozsahu do 1000 V v objektoch triedy B s nebezpečenstvom výbuchu
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   poskytovanie poradenských služieb v oblasti priemyslovej automatizácie
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   nákup a predaj tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   zahranično-obchodná činnosť, na ktorú sa nevyžaduje registrácia alebo povolenie príslušného orgánu
   nákup a predaj cenných papierov prostredníctvom obchodníkov s cennými papiermi
   12.12.1995Zrušeny predmety činnosti:
   montáž, oprava a servis elektrických zariadení dodavateľským spôsobom v rozsahu 1 000 V v objektoch triedy B s nebezpečenstvom výbuchu
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   poskytovanie poradenských služieb v oblasti priemyslovej automatizácie
   nákup a predaj výpočtovej techniky, kancelárskej techniky, elektrotechniky, meracej a regulačnej techniky, riadiacich systémov pre priemyslovú automatizáciu a ich dielov
   sprostredkovanie nákupu a predaja výpočtovej techniky, kancelárskej techniky, elektrotechniky, meracej a regulačnej techniky riadiacich systémov pre priemyslovú automatizáciu a ich dielov
   zahranično - obchodná činnosť, na ktorú sa nevyžaduje registrácia alebo povolenie príslušného orgánu
   20.10.1993Noví spoločníci:
   Ing. Roman Hura Svidnícka 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Hura Svidnícka 17 Bratislava
   Vladimír Pipa Podzáhradná 3 Bratislava
   19.10.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Dugovič Homolova 12 Bratislava
   Ing. Roman Hura Svidnicka 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Dugovič Homolova 12 Bratislava
   Ing. Roman Hura Svidnicka 17 Bratislava
   18.05.1993Nové obchodné meno:
   ESCON spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bellova 55 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava a servis elektrických zariadení dodavateľským spôsobom v rozsahu 1 000 V v objektoch triedy B s nebezpečenstvom výbuchu
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   poskytovanie poradenských služieb v oblasti priemyslovej automatizácie
   nákup a predaj výpočtovej techniky, kancelárskej techniky, elektrotechniky, meracej a regulačnej techniky, riadiacich systémov pre priemyslovú automatizáciu a ich dielov
   sprostredkovanie nákupu a predaja výpočtovej techniky, kancelárskej techniky, elektrotechniky, meracej a regulačnej techniky riadiacich systémov pre priemyslovú automatizáciu a ich dielov
   zahranično - obchodná činnosť, na ktorú sa nevyžaduje registrácia alebo povolenie príslušného orgánu
   Noví spoločníci:
   Milan Báchor Martinčekova 3 Bratislava
   Ing. Igor Dugovič Homolova 12 Bratislava
   Ing. Roman Hura Svidnicka 17 Bratislava
   Vladimír Pipa Podzáhradná 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Igor Dugovič Homolova 12 Bratislava
   Ing. Roman Hura Svidnicka 17 Bratislava