Vytvoriť faktúru

Štrmac - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Štrmac
IČO 31350755
DIČ 2020358912
Dátum vzniku 17 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Štrmac
Polianky 3357/23
84101
Bratislava
Finančné informácie
Zisk 13 513 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,659,301
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,469,611
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 1,469,611
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 1,469,610
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 189,690
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 173,970
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 172,469
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 172,469
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,501
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 15,720
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 15,720
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,659,301
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 872,082
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 19,917
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 19,917
A.II. Emisné ážio (412) 70,321
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 27,144
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 27,144
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 741,187
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 741,187
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,513
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 787,219
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,197
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,197
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 786,022
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,723
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,723
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 782,299
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 0
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 0
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,181
D. Služby (účtová skupina 51) 8,181
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -8,181
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -8,181
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 25,566
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 25,566
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 25,566
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 61
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 61
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 25,505
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 17,324
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,811
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,811
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 13,513
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4199653.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31350755 DIČ: 2020358912
 • Sídlo: Štrmac, Polianky 3357/23, 84101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Mája 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mag. Andreas Asamer Roithstrasse 46 Gmunden 4810 Rakúska republika 04.11.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  ALAS Baustoff-Holding GmbH 19 917 € (100%) Ohlsdorf 4694 Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.08.2014Noví spoločníci:
   ALAS Baustoff-Holding GmbH Unterthalham Strasse 2 Ohlsdorf 4694 Rakúska republika
   19.08.2014Zrušeny spoločníci:
   ALAS Baustoff-Holding AG Unterthalham Strasse 2 Ohlsdorf 4694 Rakúska republika
   16.05.2014Noví spoločníci:
   ALAS Baustoff-Holding AG Unterthalham Strasse 2 Ohlsdorf 4694 Rakúska republika
   15.05.2014Zrušeny spoločníci:
   Asamer Holding AG Unterthalham Strasse 2 Ohlsdorf 4694 Rakúska republika
   08.01.2014Nový štatutárny orgán:
   Mag. Andreas Asamer Roithstrasse 46 Gmunden 4810 Rakúska republika Vznik funkcie: 04.11.2013
   07.01.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Foltýn 941 Lozorno Vznik funkcie: 15.04.1997
   25.07.2012Noví spoločníci:
   Asamer Holding AG Unterthalham Strasse 2 Ohlsdorf 4694 Rakúska republika
   24.07.2012Zrušeny spoločníci:
   ALAS International Baustoffproduktions-AG Unterthalham Strasse 2 Ohlsdorf AT 4694 Rakúska republika
   27.11.2007Zrušeny spoločníci:
   Polensky & Zöllner Industriebeteiligung - GmbH Annagasse 6 AT 1010 Wien Rakúska republika
   27.04.2007Nové sidlo:
   Polianky 3357/23 Bratislava 841 01
   26.04.2007Zrušené sidlo:
   Zlaté piesky 16 Bratislava 823 76
   15.10.2004Noví spoločníci:
   ALAS International Baustoffproduktions-AG Unterthalham Strasse 2 Ohlsdorf AT 4694 Rakúska republika
   Polensky & Zöllner Industriebeteiligung - GmbH Annagasse 6 AT 1010 Wien Rakúska republika
   14.10.2004Zrušeny spoločníci:
   ALAS International Baustoffproduktions-AG Unterthalham Strasse 2 AT 4694 Ohlsdorg Rakúska republika
   Polensky & Zöllner Industriebeteiligung - GmbH Annagasse 6 AT 1010 Wien Rakúska republika
   27.05.2004Noví spoločníci:
   ALAS International Baustoffproduktions-AG Unterthalham Strasse 2 AT 4694 Ohlsdorg Rakúska republika
   26.05.2004Zrušeny spoločníci:
   HEKA Holding Beteiligungs GmbH Unterthalham Strasse 2 AT 4694 Ohlsdorg Rakúska republika
   09.01.2004Noví spoločníci:
   Polensky & Zöllner Industriebeteiligung - GmbH Annagasse 6 AT 1010 Wien Rakúska republika
   HEKA Holding Beteiligungs GmbH Unterthalham Strasse 2 AT 4694 Ohlsdorg Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Foltýn 941 Lozorno Vznik funkcie: 15.04.1997
   08.01.2004Zrušeny spoločníci:
   Heka Holding Beteiligungs GmbH Oberlaaerstrasse 276 Wien Rakúska republika
   Polenský u. Zöllner Industriebeteiligungs - GmbH Annagasse 6 A Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Foltýn 941 Lozorno
   20.10.1998Noví spoločníci:
   Heka Holding Beteiligungs GmbH Oberlaaerstrasse 276 Wien Rakúska republika
   Polenský u. Zöllner Industriebeteiligungs - GmbH Annagasse 6 A Wien Rakúska republika
   19.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Polenský & Zöllner Industriebeteiligungs GmbH Julius Welserstrasse 12 Salzburg Rakúsko
   Ján Belianský Fedinova 14 Bratislava 851 01
   Henrich Dvořák Bulharská 39 Bratislava 821 04
   Ing. Milan Hroch Račianska 61 Bratislava 831 02
   Ing. Miloš Mačura Farského 10 Bratislava 851 01
   Ing. Július Morvai Segnerova 2 Bratislava 841 04
   15.12.1997Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Foltýn 941 Lozorno
   14.12.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Foltýn Narcisová 40 Bratislava
   22.05.1997Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Foltýn Narcisová 40 Bratislava
   21.05.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Hroch Račianska 61 Bratislava 831 02
   Ing. Michal Hokr Grossenzersdorf 15 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Bulharská 39 Bratislava
   21.04.1997Nové sidlo:
   Zlaté piesky 16 Bratislava 823 76
   20.04.1997Zrušené sidlo:
   Zlaté piesky 16 Bratislava 821 04
   12.12.1994Nové obchodné meno:
   Štrmac, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Polenský & Zöllner Industriebeteiligungs GmbH Julius Welserstrasse 12 Salzburg Rakúsko
   Ján Belianský Fedinova 14 Bratislava 851 01
   Henrich Dvořák Bulharská 39 Bratislava 821 04
   Ing. Milan Hroch Račianska 61 Bratislava 831 02
   Ing. Miloš Mačura Farského 10 Bratislava 851 01
   Ing. Július Morvai Segnerova 2 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Hokr Grossenzersdorf 15 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Bulharská 39 Bratislava
   11.12.1994Zrušené obchodné meno:
   ŠTRMAC Bratislava spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Polensky & Zollner Bauges m.b.H. Zweignie-derlassung Linz, Desffling 10 Linz Rakúska republika
   Henrich Dvořák Bulharská 39 Bratislava 821 04
   Ing. Milan Hroch Račianska 61 Bratislava 831 02
   Ing. Miloš Mačura Farského 10 Bratislava 851 01
   Ing. Július Morvai Segnerova 2 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Hokr Grossenzersdorf 15 Wien Rakúska republika
   17.05.1993Nové obchodné meno:
   ŠTRMAC Bratislava spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Zlaté piesky 16 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   predaj piesku, štrkopiesku a štrku
   sprostredkovanie a predaj stavebného materiálu a stavebných hmôt
   výroba stavebného materiálu a stavebných hmôt
   banská činnosť (platí len s povolením príslušného banského úradu)
   Noví spoločníci:
   Polensky & Zollner Bauges m.b.H. Zweignie-derlassung Linz, Desffling 10 Linz Rakúska republika
   Henrich Dvořák Bulharská 39 Bratislava 821 04
   Ing. Milan Hroch Račianska 61 Bratislava 831 02
   Ing. Miloš Mačura Farského 10 Bratislava 851 01
   Ing. Július Morvai Segnerova 2 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Hroch Račianska 61 Bratislava 831 02
   Ing. Michal Hokr Grossenzersdorf 15 Wien Rakúska republika