Vytvoriť faktúru

ARID obchodná - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 07.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ARID obchodná
IČO 31350836
DIČ 2020317618
IČ DPH SK2020317618
Dátum vzniku 20 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ARID obchodná
Bárdošova 2/A
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 102 247 €
Zisk 460 463 €
Aktíva 2 501 985 €
Vlastný kapitál 1 741 362 €
Kontaktné informácie
Email arid@arid.sk
Phone(s) 0254788068, 0254788069
Fax(es) 0254788069
Dátum aktualizácie údajov: 07.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,635,373
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,091
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,091
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 3,091
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,631,815
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 199,824
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 199,824
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 979
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 979
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,073,434
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,954,738
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,954,738
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 118,696
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 357,578
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 61,624
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 295,954
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 467
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 467
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,635,373
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,994,123
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 65,161
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 65,161
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,461,195
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,461,195
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 460,463
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 641,250
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,364
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,364
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 623,312
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 589,365
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 589,365
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,470
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,399
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 23,078
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 13,574
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 11,776
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,798
Dátum aktualizácie údajov: 07.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,100,638
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,102,247
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,100,638
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,609
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,503,928
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,235,928
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,639
D. Služby (účtová skupina 51) 78,210
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 152,549
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 113,159
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 36,835
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,555
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,885
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 24,717
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 598,319
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 779,861
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 47
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 47
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 47
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 597
O. Kurzové straty (563) 29
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 568
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -550
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 597,769
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 137,306
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 138,052
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -746
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 460,463
Dátum aktualizácie údajov: 07.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 07.11.2016
 • IČO:31350836 DIČ: 2020317618 IČ DPH: SK2020317618
 • Sídlo: ARID obchodná, Bárdošova 2/A, 83101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Mája 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Pavel Drozd Křivánky 684/35 Brno - Bosonohy 642 00 Česká republika 20.05.1993
  Tomáš Drozd Helfertova 508/7B Brno - Černá Pole 613 00 Česká republika 25.10.2016
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Pavel Drozd 4 648 € (70%) Brno - Bosonohy 642 00 Česká republika
  Tomáš Drozd 1 992 € (30%) Helfertova 508/7B Brno - Černá Pole 613 00 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.11.2016Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Drozd Křivánky 684/35 Brno - Bosonohy 642 00 Česká republika
   Tomáš Drozd Helfertova 508/7B Brno - Černá Pole 613 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Drozd Křivánky 684/35 Brno - Bosonohy 642 00 Česká republika Vznik funkcie: 20.05.1993
   Tomáš Drozd Helfertova 508/7B Brno - Černá Pole 613 00 Česká republika Vznik funkcie: 25.10.2016
   20.09.2013Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   reklamné a marketingové služby
   nákup a predaj zdravotníckych pomôcok, prístrojov a zariadení - veľkoobchod
   19.05.2010Nové sidlo:
   Bárdošova 2/A Bratislava 831 01
   28.10.1994Nové obchodné meno:
   ARID obchodná spoločnosť, s.r.o.
   20.05.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia