Vytvoriť faktúru

ARID obchodná - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ARID obchodná
IČO 31350836
DIČ 2020317618
IČ DPH SK2020317618
Dátum vzniku 20 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ARID obchodná
Bárdošova 2/A
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 834 921 €
Zisk 889 380 €
Aktíva 2 501 985 €
Vlastný kapitál 1 741 362 €
Kontaktné informácie
Email arid@arid.sk
Phone(s) 0254788068, 0254788069
Fax(es) 0254788069
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,850,062
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,850,062
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 177,300
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 177,300
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,116,488
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,116,488
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,116,488
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 556,274
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 127
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 556,147
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,850,062
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,946,427
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 65,161
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 65,161
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 984,582
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 984,582
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 889,380
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 903,219
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,774
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,774
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 882,765
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 778,633
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 778,633
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 319
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,562
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 18,205
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 79,046
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 16,680
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 16,680
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 416
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 416
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,834,428
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,834,921
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,834,428
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 493
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,690,593
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,432,714
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,998
D. Služby (účtová skupina 51) 61,586
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 174,227
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 127,539
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 43,910
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,778
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,315
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,753
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,144,328
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,333,130
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,253
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 62
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 62
XII. Kurzové zisky (663) 1,191
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,416
O. Kurzové straty (563) 752
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 664
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -163
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,144,165
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 254,785
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 254,785
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 889,380
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31350836 DIČ: 2020317618 IČ DPH: SK2020317618
 • Sídlo: ARID obchodná, Bárdošova 2/A, 83101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Mája 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Emil Šnegoň Znievska 44 Bratislava 28.10.1994
  Pavel Drozd Helfertova 508/7B Brno 613 00 Česká republika 20.05.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Pavel Drozd 6 640 € (100%) Brno 613 00 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.09.2013Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   reklamné a marketingové služby
   nákup a predaj zdravotníckych pomôcok, prístrojov a zariadení - veľkoobchod
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Drozd Helfertova 508/7B Brno 613 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Pavel Drozd Helfertova 508/7B Brno 613 00 Česká republika Vznik funkcie: 20.05.1993
   19.09.2013Zrušeny spoločníci:
   ARID obchodní společnost, s.r.o. Okružní 25 Brno Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavel Drozd Blatnická 3 Brno Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Znievska 44 Bratislava
   19.05.2010Nové sidlo:
   Bárdošova 2/A Bratislava 831 01
   Noví spoločníci:
   ARID obchodní společnost, s.r.o. Okružní 25 Brno Česká republika
   18.05.2010Zrušené sidlo:
   Júnova 1 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   ARID, spol. s r.o Okružní 15 Brno Česká republika
   06.05.1996Nové sidlo:
   Júnova 1 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Pavel Drozd Blatnická 3 Brno Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Znievska 44 Bratislava
   05.05.1996Zrušené sidlo:
   Ružinovská 6 Bratislava 826 06
   Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť organizačných ekonomických poradcov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavel Drozd Blatnická 3 Brno Česká republika
   28.10.1994Nové obchodné meno:
   ARID obchodná spoločnosť, s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   Emil Šnegoň Znievska 44 Bratislava
   27.10.1994Zrušené obchodné meno:
   ARID, spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Oľga Remišová Majerníkova 24 Bratislava
   20.05.1993Nové obchodné meno:
   ARID, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ružinovská 6 Bratislava 826 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   činnosť organizačných ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   ARID, spol. s r.o Okružní 15 Brno Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Oľga Remišová Majerníkova 24 Bratislava
   Pavel Drozd Blatnická 3 Brno Česká republika