Vytvoriť faktúru

OFPRINT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno OFPRINT
IČO 31350879
DIČ 2020873360
Dátum vzniku 24 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OFPRINT
Vlčie hrdlo 22
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 33 867 €
Zisk 1 486 €
Aktíva 31 425 €
Vlastný kapitál 18 432 €
Kontaktné informácie
Email ofprint@ofprint.sk
Webová stránka http://www.ofprint.sk
Phone(s) +421244256083
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 23,265
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 23,238
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 23,238
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 23,094
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 144
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 27
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 27
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 23,265
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 19,918
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 663
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 11,130
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 11,130
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,486
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,347
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,249
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 550
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 550
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 406
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 247
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 46
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 154
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 154
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,942
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 33,868
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 33,867
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 27,787
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 6,080
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 31,330
D. Služby (účtová skupina 51) 22,596
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 8,728
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 6,056
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,143
4. Sociálne náklady (527, 528) 529
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,537
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 11,271
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 571
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 360
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 360
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 211
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -571
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,966
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,486
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31350879 DIČ: 2020873360
 • Sídlo: OFPRINT, Vlčie hrdlo 22, 82107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Mája 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Juraj Holík Čakanková 4 Bratislava 821 07 14.03.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Juraj Holík 6 639 € (100%) Čakanková 4 Bratislava 821 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.06.2009Noví spoločníci:
   Juraj Holík Čakanková 4 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Holík Čakanková 4 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 14.03.2008
   04.06.2009Zrušeny spoločníci:
   Juraj Holík Bieloruská 64 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Holík Bieloruská 64 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 14.03.2008
   20.03.2008Nové sidlo:
   Vlčie hrdlo 22 Bratislava 821 07
   Noví spoločníci:
   Juraj Holík Bieloruská 64 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Holík Bieloruská 64 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 14.03.2008
   19.03.2008Zrušené sidlo:
   Magnetova 11 Bratislava 832 13
   Zrušeny spoločníci:
   Jaromír Holík Estónska 4 Bratislava
   Juraj Holík Estónska 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaromír Holík Estónska 4 Bratislava
   25.01.1999Noví spoločníci:
   Jaromír Holík Estónska 4 Bratislava
   Juraj Holík Estónska 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Jaromír Holík Estónska 4 Bratislava
   24.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Jaromír Holík Estónska 4 Bratislava
   Juraj Holík Estónska 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaromír Holík Estónska 4 Bratislava
   24.05.1993Nové obchodné meno:
   OFPRINT spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Magnetova 11 Bratislava 832 13
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   ofsetová tlač brožúr, tlačív, letákov
   kopírovanie písomností
   kúpa a predaj tovarov /tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povo- lenie, možno nakupovať a predávať len s osobitným povolením/
   Noví spoločníci:
   Jaromír Holík Estónska 4 Bratislava
   Juraj Holík Estónska 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jaromír Holík Estónska 4 Bratislava