Vytvoriť faktúru

BIOPHARM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BIOPHARM
IČO 31350917
DIČ 2020873382
IČ DPH SK2020873382
Dátum vzniku 24 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BIOPHARM
Vajnorská 41/2
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 449 124 €
Zisk 5 974 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244373144
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 5,184
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) -10,893
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 230
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,191
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 5,184
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 5,974
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -1
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,974
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 -790
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 35
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 325
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,159
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 123
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 24
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) -981
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) -1,062
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) -88
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 449,124
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 448,020
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 1,104
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 441,190
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 354,019
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,453
C. Služby (účtová skupina 51) 43,183
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 37,837
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 290
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 408
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 7,934
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 46,469
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 40
X. Výnosové úroky (662) 40
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 317
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 317
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -277
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 7,657
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,683
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,974
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31350917 DIČ: 2020873382 IČ DPH: SK2020873382
 • Sídlo: BIOPHARM, Vajnorská 41/2, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Mája 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Bolda Kutuzovova 4 Bratislava 831 03 07.01.2005
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Peter Bolda 3 320 € (50%) Kutuzovova 4 Bratislava 831 03
  Marta Boldová 3 320 € (50%) Bratislava 831 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.07.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Teodor Bolda Kutuzovova 4 Bratislava 831 03
   10.08.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Daniela Boldová Kutuzovova 4 Bratislava 831 03
   14.01.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bolda Kutuzovova 4 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 07.01.2005
   13.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Teodor Bolda Kutuzovova 4 Bratislava 831 03
   07.05.2002Nové predmety činnosti:
   lekáreň so zabezpečovaním individuálne pripravovaných liekov
   06.05.2002Zrušeny predmety činnosti:
   lekáreň bez individuálnej prípravy liečiv
   14.12.1998Noví spoločníci:
   Marta Boldová Kutuzovova 4 Bratislava 831 03
   Ing. Peter Bolda Kutuzovova 4 Bratislava 831 03
   Ing. Daniela Boldová Kutuzovova 4 Bratislava 831 03
   Ing. Teodor Bolda Kutuzovova 4 Bratislava 831 03
   13.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Bolda Kutuzovova 4 Bratislava 831 03
   Ing. Teodor Bolda Kutuzovova 4 Bratislava 831 03
   Marta Boldová Kutuzovova 4 Bratislava 831 03
   Ing. Daniela Boldová Kutuzovova 4 Bratislava 831 03
   28.04.1997Noví spoločníci:
   Ing. Peter Bolda Kutuzovova 4 Bratislava 831 03
   Ing. Teodor Bolda Kutuzovova 4 Bratislava 831 03
   Marta Boldová Kutuzovova 4 Bratislava 831 03
   Ing. Daniela Boldová Kutuzovova 4 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Teodor Bolda Kutuzovova 4 Bratislava 831 03
   27.04.1997Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Attila Czirfusz , CSc. Úzka 3 Komárno 945 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Attila Czirfusz , CSc. Úzka 3 Komárno 945 01
   18.10.1994Nové sidlo:
   Vajnorská 41/2 Bratislava 831 03
   Nové predmety činnosti:
   lekáreň bez individuálnej prípravy liečiv
   Noví spoločníci:
   MUDr. Attila Czirfusz , CSc. Úzka 3 Komárno 945 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   17.10.1994Zrušené sidlo:
   Hattalova 9 Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Attila Czirfusz , CSc. Úzka 3 Komárno 945 01
   MUDr. Štefan Szórád Hattalova 9 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Štefan Szórád Hattalova 9 Bratislava 831 03
   24.05.1993Nové obchodné meno:
   BIOPHARM spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hattalova 9 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nakupovať a predávať len s osobitným povolením/
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovaru
   nákup a predaj nehnuteľností
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   sprostredkovanie výkonu služieb
   Noví spoločníci:
   MUDr. Attila Czirfusz , CSc. Úzka 3 Komárno 945 01
   MUDr. Štefan Szórád Hattalova 9 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Attila Czirfusz , CSc. Úzka 3 Komárno 945 01
   MUDr. Štefan Szórád Hattalova 9 Bratislava 831 03