Vytvoriť faktúru

SLOVEXTRADE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SLOVEXTRADE
IČO 31351042
DIČ 2020384773
IČ DPH SK2020384773
Dátum vzniku 24 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOVEXTRADE
Zálužická 23
82101
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -1 676 €
Aktíva 354 523 €
Vlastný kapitál -2 129 372 €
Kontaktné informácie
Email slotrade@internet.sk
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 353,918
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 148,953
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 125,293
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 76,422
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 48,871
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 23,660
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 23,660
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 204,965
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 45,721
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 45,721
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 159,240
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 159,240
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 159,240
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 353,918
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -2,131,049
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 34,854
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 34,854
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 27,330
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -2,191,557
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,191,557
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,676
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,484,967
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,428,914
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 2,428,914
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 56,053
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 40,505
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 40,505
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,862
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,039
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,707
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -60
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 548
D. Služby (účtová skupina 51) 460
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 88
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -548
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -460
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 168
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 168
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -168
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -716
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,676
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31351042 DIČ: 2020384773 IČ DPH: SK2020384773
 • Sídlo: SLOVEXTRADE, Zálužická 23, 82101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Mája 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Stjepan Filaković 9800 Horton Road # 1006 CA Calgary, AB T2V5B5 Kanada 20.01.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  EMILY Podjetje za ekonomsko finančni inženiring d.o.o. 34 854 € (100%) Maribor 2000 Slovinská republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.06.2010Noví spoločníci:
   EMILY Podjetje za ekonomsko finančni inženiring d.o.o. Prušnikova ulica 44 Maribor 2000 Slovinská republika
   29.06.2010Zrušeny spoločníci:
   HUDSON INTERNATIONAL FOOD COMPANY INC. Milcreak Drive, Unit, Mississauga 6 Ontario 6725 Canada
   06.02.2009Noví spoločníci:
   HUDSON INTERNATIONAL FOOD COMPANY INC. Milcreak Drive, Unit, Mississauga 6 Ontario 6725 Canada
   Nový štatutárny orgán:
   Stjepan Filaković 9800 Horton Road # 1006 CA Calgary, AB T2V5B5 Kanada Vznik funkcie: 20.01.2009
   05.02.2009Zrušeny spoločníci:
   Hudson International Fond Company Inc. 6725 Milcreak Drive, Unit 6, Mississauga Ontario Canada
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Gutási Nagy Erzsébet Madarász Viktor u. 27/IV 23 Budapest 1131 Maďarsko dlhodobý pobyt na území SR : Lietavská 9 Bratislava
   18.09.2008Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   17.09.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mirjana Brankovič dlhodobý pobyt na území SR : Zálužická 23 Bratislava 821 01
   03.04.2007Nový štatutárny orgán:
   Mirjana Brankovič dlhodobý pobyt na území SR : Zálužická 23 Bratislava 821 01
   02.04.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Mirjana Brankovič Smeredovo Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Lietavská 3095/9 Bratislava
   19.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladislav Maksymiv dlhodobý pobyt na území SR : Jánovce
   Nerina Rogačevič Vincenta is Kastva 2 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Lietavská 9 Bratislava
   07.09.2001Noví spoločníci:
   Hudson International Fond Company Inc. 6725 Milcreak Drive, Unit 6, Mississauga Ontario Canada
   06.09.2001Zrušeny spoločníci:
   Hormess Enterprises Ltd. MillcreekDrive, Unit 6 Mississauga 6725 Ontario Kanada
   06.04.2001Nový štatutárny orgán:
   Gutási Nagy Erzsébet Madarász Viktor u. 27/IV 23 Budapest 1131 Maďarsko dlhodobý pobyt na území SR : Lietavská 9 Bratislava
   02.01.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Senka Jusup Stanka Škalarja 21 Brežice Slovinsko dlhodobý pobyt na území SR : Lietavská 9 Bratislava
   28.07.1998Nový štatutárny orgán:
   Mirjana Brankovič Smeredovo Juhoslávia dlhodobý pobyt na území SR : Lietavská 3095/9 Bratislava
   27.07.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Mirjana Brankovič Smeredovo Juhoslávia
   29.04.1997Nové predmety činnosti:
   medzinárodná doprava
   stavebné práce
   spracovanie potravín, polotovarov na finálne výrobky
   baliarenská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   Mirjana Brankovič Smeredovo Juhoslávia
   Vladislav Maksymiv dlhodobý pobyt na území SR : Jánovce
   28.04.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Ivanovič V. Karadžiča 10 Sutomore 853 55 Jugoslavija dlhodobý pobyt na území SR : Palisády 9 Bratislava
   Dubravka Mirkajlovič Stjepana Bana 39 Osijek 540 00 Republika Hrvatska dlhodobý pobyt na území SR : Opatovská 55 Trenčín
   02.08.1995Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Senka Jusup Stanka Škalarja 21 Brežice Slovinsko dlhodobý pobyt na území SR : Lietavská 9 Bratislava
   Nerina Rogačevič Vincenta is Kastva 2 Zagreb Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Lietavská 9 Bratislava
   01.08.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   03.03.1995Noví spoločníci:
   Hormess Enterprises Ltd. MillcreekDrive, Unit 6 Mississauga 6725 Ontario Kanada
   02.03.1995Zrušeny spoločníci:
   Hormess Warenhandels - GmbH Bieberer Strasse 17 Offenbach Am Main Nemecko
   05.05.1994Nové obchodné meno:
   SLOVEXTRADE, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Zálužická 23 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Hormess Warenhandels - GmbH Bieberer Strasse 17 Offenbach Am Main Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Ivanovič V. Karadžiča 10 Sutomore 853 55 Jugoslavija dlhodobý pobyt na území SR : Palisády 9 Bratislava
   Dubravka Mirkajlovič Stjepana Bana 39 Osijek 540 00 Republika Hrvatska dlhodobý pobyt na území SR : Opatovská 55 Trenčín
   04.05.1994Zrušené obchodné meno:
   SLOVEX, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Mýtna 2 Bratislava 811 07
   Zrušeny spoločníci:
   Hormess Warenhandels - GmbH Bieberer Strasse 17 Offenbach Am Main Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Miroslav Danko Opavská 35 Trenčín
   05.10.1993Nové sidlo:
   Mýtna 2 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Danko Opavská 35 Trenčín
   04.10.1993Zrušené sidlo:
   Adámiho 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Lapšanský Železničiarska 4 Banská Bystrica
   24.05.1993Nové obchodné meno:
   SLOVEX, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Adámiho 3 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   Noví spoločníci:
   Hormess Warenhandels - GmbH Bieberer Strasse 17 Offenbach Am Main Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Lapšanský Železničiarska 4 Banská Bystrica