Vytvoriť faktúru

SW Team - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SW Team
IČO 31351077
DIČ 2020315066
IČ DPH SK2020315066
Dátum vzniku 27 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SW Team
Kyselica 116
93030
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 120 470 €
Zisk 7 097 €
Aktíva 47 764 €
Vlastný kapitál 32 027 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0903265202
Mobile phone(s) +421903242001, +421903265202, +421903265567, +421903265657, 0903242001, 0903265202, 0903265567, 0903265657
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 50,527
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,271
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 4,271
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 4,271
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 45,718
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 10
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 10
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 13,396
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 9,975
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,975
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,421
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 32,312
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,511
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 30,801
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 538
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 538
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 50,527
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 34,783
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 20,383
2. Ostatné fondy (427, 42X) 20,383
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,097
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 15,744
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,141
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,141
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 14,603
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 11,774
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,774
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 294
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 161
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,374
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 120,470
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 120,470
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 120,470
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 111,219
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 7,374
D. Služby (účtová skupina 51) 92,071
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 6,313
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,800
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,485
4. Sociálne náklady (527, 528) 28
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 292
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,661
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,661
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 508
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,251
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 21,025
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 77
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 77
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -74
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,177
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,080
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,080
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,097
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31351077 DIČ: 2020315066 IČ DPH: SK2020315066
 • Sídlo: SW Team, Kyselica 116, 93030, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Mája 1993
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.06.2009Nové sidlo:
   Kyselica 116 Kyselica 930 30
   Noví spoločníci:
   Ing. Tomáš Horňák Kyselica 116 Kyselica 930 30
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Horňák Kyselica 116 Kyselica 930 30
   17.06.2009Zrušené sidlo:
   Seberíniho 9 Bratislava 821 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tomáš Horňák Kríkova 10 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Horňák Kríkova 10 Bratislava 821 07
   08.06.2005Nové sidlo:
   Seberíniho 9 Bratislava 821 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Tomáš Horňák Kríkova 10 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Horňák Kríkova 10 Bratislava 821 07
   07.06.2005Zrušené sidlo:
   Priemyselná 1 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tomáš Horňák Kríkova 10 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Horňák Hronská 10 Bratislava 821 07
   21.01.2002Nové obchodné meno:
   SW Team spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Tomáš Horňák Kríkova 10 Bratislava 821 08
   20.01.2002Zrušené obchodné meno:
   SWS Slovakia, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   SWS, a.s. IČO: 63 485 826 Dostihová 1 Slušovice 763 15 Česká republika
   Ing. Tomáš Horňák Kríkova 10 Bratislava 821 08
   23.03.1999Noví spoločníci:
   SWS, a.s. IČO: 63 485 826 Dostihová 1 Slušovice 763 15 Česká republika
   Ing. Tomáš Horňák Kríkova 10 Bratislava 821 08
   22.03.1999Zrušeny spoločníci:
   SWS Software, spol. s r.o. Nové Dvory 1 Slušovice 763 15 Česká republika
   Ing. Tomáš Horňák Hronská 10 Bratislava 821 07
   Ing. Jaroslav Zapletal , CSc. Kremelská 136 Bratislava 841 05
   27.05.1993Nové obchodné meno:
   SWS Slovakia, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Priemyselná 1 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti kancelárskej a výpočtovej techniky
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   SWS Software, spol. s r.o. Nové Dvory 1 Slušovice 763 15 Česká republika
   Ing. Tomáš Horňák Hronská 10 Bratislava 821 07
   Ing. Jaroslav Zapletal , CSc. Kremelská 136 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Tomáš Horňák Hronská 10 Bratislava 821 07