Vytvoriť faktúru

KriMus - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KriMus
IČO 31351166
DIČ 2020342434
IČ DPH SK2020342434
Dátum vzniku 25 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KriMus
Žitavská 5
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 263 175 €
Zisk -1 997 €
Aktíva 197 290 €
Vlastný kapitál 129 515 €
Kontaktné informácie
Email krimus@nextra.sk
Webová stránka http://www.krimus.sk
Phone(s) +421245522871
Fax(es) 0245522871
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 35,721
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 35,721
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 35,721
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 154,966
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 7,962
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 80,218
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 483
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,282
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 190,687
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 127,518
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,812
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 121,064
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,997
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 63,169
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 467
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 61,093
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 28,479
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 4,611
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,012
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 23,991
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,609
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 263,175
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 262,027
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,148
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 263,895
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 176,960
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,933
C. Služby (účtová skupina 51) 23,707
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 43,463
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,080
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 6,698
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,054
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -720
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 53,427
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 317
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 317
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -317
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,037
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,997
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31351166 DIČ: 2020342434 IČ DPH: SK2020342434
 • Sídlo: KriMus, Žitavská 5, 82107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 25 Mája 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Vladimír Krištín Kuneradská 25 Bratislava 841 03 25.05.1993
  Ladislav Musil Dlhá 16 Zálesie 900 28 12.05.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Vladimír Krištín 3 320 € (50%) Kuneradská 25 Bratislava 841 03
  Ladislav Musil 3 320 € (50%) Dlhá 16 Zálesie 900 28
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.10.2014Nové predmety činnosti:
   Požičovňa náradia
   Čistiace a upratovacie práce
   Maliarske práce
   Noví spoločníci:
   Ladislav Musil Dlhá 16 Zálesie 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Musil Dlhá 16 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 12.05.2014
   06.10.2014Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Musil Dlhá 467/8 Zálesie 900 23
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Musil Dlhá 467/8 Zálesie 900 23 Vznik funkcie: 25.05.1993
   02.12.2006Nové sidlo:
   Žitavská 5 Bratislava 821 07
   Noví spoločníci:
   Ladislav Musil Dlhá 467/8 Zálesie 900 23
   Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Musil Dlhá 467/8 Zálesie 900 23 Vznik funkcie: 25.05.1993
   01.12.2006Zrušené sidlo:
   Dudvážska 5 Bratislava 821 07
   Zrušeny predmety činnosti:
   oprava a údržba elektrických strojov a prístrojov
   Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Musil Tomanova 116 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Musil Tomanova 116 Bratislava
   29.11.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Krištín Kuneradská 25 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 25.05.1993
   28.11.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Krištín Meteorova 5 Bratislava
   20.10.1998Nové sidlo:
   Dudvážska 5 Bratislava 821 07
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Krištín Kuneradská 25 Bratislava 841 03
   Ladislav Musil Tomanova 116 Bratislava
   19.10.1998Zrušené sidlo:
   Tomanova 116 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Krištín Meteorova 5 Bratislava
   Ladislav Musil Tomanova 116 Bratislava
   25.05.1993Nové obchodné meno:
   KriMus spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Tomanova 116 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
   oprava a údržba elektrických strojov a prístrojov
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Krištín Meteorova 5 Bratislava
   Ladislav Musil Tomanova 116 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Krištín Meteorova 5 Bratislava
   Ladislav Musil Tomanova 116 Bratislava