Vytvoriť faktúru

SPM DENTAL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SPM DENTAL
IČO 31351298
DIČ 2020918240
Dátum vzniku 31 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SPM DENTAL
Prúdova 1
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 104 679 €
Zisk -1 732 €
Aktíva 32 917 €
Vlastný kapitál -1 281 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421243421100
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 22,457
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 19,841
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 19,841
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 13,136
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 6,705
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,616
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 22
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 22
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 600
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 600
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 600
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,994
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,994
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 22,457
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -3,013
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -7,921
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -7,921
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,732
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 25,470
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,666
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,087
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 2,579
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 12,659
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 7,501
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,501
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,881
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,259
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,018
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,190
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,190
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,955
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 104,646
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 104,679
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 13,271
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 91,375
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 33
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 104,456
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 17,374
D. Služby (účtová skupina 51) 35,092
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 43,544
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 32,206
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 11,168
4. Sociálne náklady (527, 528) 170
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,346
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,346
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,945
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 223
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 52,180
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,475
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 937
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 937
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 538
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,475
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,252
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,732
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4271658.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31351298 DIČ: 2020918240
 • Sídlo: SPM DENTAL, Prúdova 1, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 31 Mája 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  MUDr. Soňa Šeböková Kadnárova 2 Bratislava 831 52 25.06.2013
  MUDr. Peter Janiš Čerencova 85112/2 Bratislava-Záhorská Bystrica 841 06 20.12.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  MUDr. Soňa Šeböková 3 320 € (50%) Kadnárova 2 Bratislava 831 52
  MUDr. Peter Janiš 3 320 € (50%) Čerencova 85112/2 Bratislava-Záhorská Bystrica 841 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.06.2013Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Soňa Šeböková Kadnárova 2 Bratislava 831 52
   MUDr. Peter Janiš Čerencova 85112/2 Bratislava-Záhorská Bystrica 841 06 Vznik funkcie: 20.12.2002
   24.06.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Soňa Šeböková 3/27 Dunajská Lužná
   MUDr. Peter Janiš Dulovo nám. 11 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 20.12.2002
   23.07.2004Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v ambulancii v odbore stomatológia
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v zubnej technike v odbore zubná technika
   31.05.2004Noví spoločníci:
   MUDr. Soňa Šeböková 3/27 Dunajská Lužná
   MUDr. Peter Janiš Dulovo nám. 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Peter Janiš Dulovo nám. 11 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 20.12.2002
   30.05.2004Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Peter Janiš Dulovo nám. 11 Bratislava
   MUDr. Soňa Šeböková 3/27 Dunajská Lužná
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   24.05.1995Noví spoločníci:
   MUDr. Peter Janiš Dulovo nám. 11 Bratislava
   MUDr. Soňa Šeböková 3/27 Dunajská Lužná
   23.05.1995Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Peter Janiš Dulovo nám. 11 Bratislava
   MUDr. Miroslav Karlík Adámiho 23 Bratislava
   MUDr. Soňa Šeböková 3/27 Dunajská Lužná
   27.02.1995Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Soňa Šeböková 3/27 Dunajská Lužná
   26.02.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Róbert Šmalo Pavlovova 20 Martin
   21.12.1993Nový štatutárny orgán:
   Róbert Šmalo Pavlovova 20 Martin
   20.12.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Soňa Šeböková 3/27 Dunajská Lužná
   31.05.1993Nové obchodné meno:
   SPM DENTAL, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Prúdova 1 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj priemyselného tovaru, spotrebného tovaru a rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   MUDr. Peter Janiš Dulovo nám. 11 Bratislava
   MUDr. Miroslav Karlík Adámiho 23 Bratislava
   MUDr. Soňa Šeböková 3/27 Dunajská Lužná
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Soňa Šeböková 3/27 Dunajská Lužná