Vytvoriť faktúru

NETINFODATA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno NETINFODATA
Stav Zrušená
IČO 31351395
DIČ 2020333271
IČ DPH SK2020333271
Dátum vzniku 01 Júna 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NETINFODATA
Okružná 3239
90001
Modra
Finančné informácie
Tržby a výnosy 806 704 €
Zisk 118 074 €
Aktíva 522 580 €
Vlastný kapitál 443 812 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244649334, 0244649335, 0244649336
Fax(es) 0244649336
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 205,686
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 38,921
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 38,921
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 38,921
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 166,675
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 3,500
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 3,500
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,500
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 129,592
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 103,430
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 103,430
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 20,291
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,871
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 33,583
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,974
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 28,609
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 90
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 90
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 205,686
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 125,383
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 670
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 670
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 118,074
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 80,303
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 35,366
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 4,310
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 9,936
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 21,120
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 44,937
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 662
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 662
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 951
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 10,060
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 12,962
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 8,931
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,371
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 806,704
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 804,516
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,188
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 652,286
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,030
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 41,252
D. Služby (účtová skupina 51) 334,647
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 261,059
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 191,749
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 65,482
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,828
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,051
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 7,755
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 7,755
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,492
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 154,418
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 426,587
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 158
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 158
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -153
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 154,265
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 36,191
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 36,191
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 118,074
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
 • IČO:31351395 DIČ: 2020333271 IČ DPH: SK2020333271
 • Sídlo: NETINFODATA, Okružná 3239, 90001, Modra
 • Dátum vzniku: 01 Júna 1993
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.05.2015Noví spoločníci:
   Friedrich Loidolt Augasse 6 Himberg 2325 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Friedrich Loidolt Augasse 6 Himberg 2325 Rakúska republika Vznik funkcie: 10.04.2015
   04.05.2015Zrušeny spoločníci:
   Juraj Lovás Nerudova 53 Bratislava 821 04
   Mag. Andrej Steiner Holíčska 48 Bratislava 851 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Lovás Nerudova 53 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 26.11.2007
   17.02.2015Noví spoločníci:
   Mag. Andrej Steiner Holíčska 48 Bratislava 851 05
   16.02.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Friedrich Loidolt Augasse 6 Himberg 2325 Rakúska republika Vznik funkcie: 31.03.2014
   16.04.2014Nový štatutárny orgán:
   Friedrich Loidolt Augasse 6 Himberg 2325 Rakúska republika Vznik funkcie: 31.03.2014
   01.10.2008Noví spoločníci:
   Juraj Lovás Nerudova 53 Bratislava 821 04
   30.09.2008Zrušeny spoločníci:
   Friedrich Loidolt Augasse 6 Himberg 2325 Rakúska republika
   02.04.2008Nové sidlo:
   Gogoľova 18 Bratislava 851 01
   01.04.2008Zrušené sidlo:
   Mudrochova 2 Bratislava 835 27
   21.12.2007Noví spoločníci:
   Friedrich Loidolt Augasse 6 Himberg 2325 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Lovás Nerudova 53 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 26.11.2007
   20.12.2007Zrušeny spoločníci:
   Friedrich Loidolt Friedenstrasse 7 Wien 1230 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ondrej Vršanský Nám. 1.mája 2742/3 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 01.12.2004
   10.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrej Peciar Šancová 96 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 18.03.2004 Skončenie funkcie: 01.12.2004
   14.12.2004Nový štatutárny orgán:
   Andrej Peciar Šancová 96 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 18.03.2004 Skončenie funkcie: 01.12.2004
   Mgr. Ondrej Vršanský Nám. 1.mája 2742/3 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 01.12.2004
   13.12.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrej Peciar Šancová 96 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 18.03.2004
   03.09.2004Nové sidlo:
   Mudrochova 2 Bratislava 835 27
   02.09.2004Zrušené sidlo:
   Koceľová 17 Bratislava 821 08
   22.07.2004Noví spoločníci:
   Friedrich Loidolt Friedenstrasse 7 Wien 1230 Rakúska republika
   21.07.2004Zrušeny spoločníci:
   Eveline Loidolt Friedenstrasse 7 Wien 1230 Rakúska republika
   Friedrich Loidolt Friedenstrasse 7 Wien 1230 Rakúska republika
   24.03.2004Nový štatutárny orgán:
   Andrej Peciar Šancová 96 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 18.03.2004
   23.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Maruniak Žilinská 18 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 15.05.2003 Skončenie funkcie: 18.03.2004
   09.01.2004Nové sidlo:
   Koceľová 17 Bratislava 821 08
   08.01.2004Zrušené sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 831 02
   08.08.2003Nový štatutárny orgán:
   Ján Maruniak Žilinská 18 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 15.05.2003 Skončenie funkcie: 18.03.2004
   07.08.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Tomáš Dermišek Švabinského 22 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 15.05.2003
   14.10.2002Nové obchodné meno:
   NETINFODATA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 831 02
   Nové predmety činnosti:
   lektorská činnosť v oblasti vzdelávania vo výpočtovej technike v školách, ktoré nie sú zaradené do siete škôl
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   organizovanie, /zabezpečovanie/ a usporadúvanie obchodnopredajných výstav, trhov, prehliadok, kultúrnych a spoločenských podujatí
   13.10.2002Zrušené obchodné meno:
   LOIWEB, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Švabinského 22 Bratislava 851 01
   20.11.2001Nové obchodné meno:
   LOIWEB, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Švabinského 22 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   analýza a návrh informačných a riadiacich systémov
   automatizované pracovanie údajov
   poradenská, lektorská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti výpočtovej a organizačnej techniky a programového zabezpečenia
   administratívne práce
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Eveline Loidolt Friedenstrasse 7 Wien 1230 Rakúska republika
   Friedrich Loidolt Friedenstrasse 7 Wien 1230 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Tomáš Dermišek Švabinského 22 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 15.05.2003
   19.11.2001Zrušené obchodné meno:
   PKE Profesionálne komunikačné a elektronické systémy s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 832 59
   Zrušeny predmety činnosti:
   projektovanie elektrických zariadení
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení
   zriaďovanie poplašných zariadení
   Zrušeny spoločníci:
   Thomas Kronsteiner 3573 Rosenburg 84 Horn Rakúsko
   Eveline Loidolt Sonnwendgasse 32/34 1100 Wien Rakúska republika
   Friedrich Loidolt Sonnwendgasse 32/34 1100 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Friedrich Loidolt Sonnwendgasse 32/34 1100 Wien Rakúska republika prechodný pobyt na území SR : Kĺzavá 5 Bratislava
   01.06.1993Nové obchodné meno:
   PKE Profesionálne komunikačné a elektronické systémy s.r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 832 59
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   poskytovanie software
   projektovanie elektrických zariadení
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení
   zriaďovanie poplašných zariadení
   Noví spoločníci:
   Thomas Kronsteiner 3573 Rosenburg 84 Horn Rakúsko
   Eveline Loidolt Sonnwendgasse 32/34 1100 Wien Rakúska republika
   Friedrich Loidolt Sonnwendgasse 32/34 1100 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Friedrich Loidolt Sonnwendgasse 32/34 1100 Wien Rakúska republika prechodný pobyt na území SR : Kĺzavá 5 Bratislava