Vytvoriť faktúru

PREMOSTAV - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PREMOSTAV
IČO 31351433
DIČ 2020333117
IČ DPH SK2020333117
Dátum vzniku 25 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PREMOSTAV
Vajnorská 135
83237
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 24 856 €
Zisk -31 011 €
Aktíva 58 324 €
Vlastný kapitál 29 127 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244457861
Mobile phone(s) +421903424920, +421903424930
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 6,125
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 6,125
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,125
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,057
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 4,091
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 896
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,070
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 17,182
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,884
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 464
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 22,023
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -31,011
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 19,066
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 19,066
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 309
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,644
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,351
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 15,762
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 24,856
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 24,451
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 405
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 54,674
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 16,382
C. Služby (účtová skupina 51) 9,813
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 25,073
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 781
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,625
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -29,818
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,744
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 233
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 233
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -233
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -30,051
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -31,011
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015