Vytvoriť faktúru

Quo - SQ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Quo - SQ
IČO 31351450
DIČ 2020313053
IČ DPH SK2020313053
Dátum vzniku 25 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Quo - SQ
Púchovská 12
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 448 493 €
Zisk 9 513 €
Aktíva 226 601 €
Vlastný kapitál 140 923 €
Kontaktné informácie
Email info@sdi-global.sk
Webová stránka http://www.sdi-global.sk
Phone(s) +421244873252, +421244873251
Fax(es) 0244873251, 0244873252
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 201,331
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 9,973
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 9,973
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 9,973
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 189,923
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 34,382
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 24,827
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 9,555
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 31,388
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 31,297
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 31,297
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 91
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 124,153
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,257
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 118,896
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,435
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 6
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,019
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 410
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 201,331
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 130,804
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 897
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 897
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 113,754
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 113,754
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,513
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 70,527
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,952
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,952
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 226
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 226
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 62,306
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 45,516
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 45,516
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,928
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,252
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,610
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,043
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,479
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 564
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 448,493
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 448,493
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 260,063
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 41,966
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 145,686
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 319
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 459
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 435,933
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 147,130
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 41,513
D. Služby (účtová skupina 51) 81,753
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 151,897
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 106,201
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 40,580
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,116
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,390
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 7,512
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 7,512
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -2,570
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,308
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 12,560
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 177,319
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 741
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 741
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 741
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 351
O. Kurzové straty (563) 2
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 349
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 390
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,950
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,437
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,437
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,513
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31351450 DIČ: 2020313053 IČ DPH: SK2020313053
 • Sídlo: Quo - SQ, Púchovská 12, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 25 Mája 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Robert Haramia Kráčice 250/10 Blatné 900 82 08.07.1997
  Jaroslav Opriš 145 Střezimíř 257 87 Česká republika 25.05.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Robert Haramia 1 992 € (30%) Kráčice 250/10 Blatné 900 82
  Quo s.r.o. 4 648 € (70%) Benešov 256 01 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.07.2009Nové sidlo:
   Púchovská 12 Bratislava 831 06
   01.07.2009Zrušené sidlo:
   Pri Vinohradoch 164 Bratislava 831 06
   21.05.2008Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Opriš 145 Střezimíř 257 87 Česká republika Vznik funkcie: 25.05.1993
   20.05.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Opriš K Vodárně 448 Čerčany 257 22 Česká republika Vznik funkcie: 25.05.1993
   17.02.2006Nové predmety činnosti:
   výroba výrobkov z polystyrénu
   predaj a lepenie okenných fólií
   Noví spoločníci:
   Quo s.r.o. IČO: 26 487 985 Křižíkova 2158 Benešov 256 01 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Opriš K Vodárně 448 Čerčany 257 22 Česká republika Vznik funkcie: 25.05.1993
   16.02.2006Zrušeny spoločníci:
   Quo New s.r.o. IČO: 26 487 985 Křižíkova 2158 Benešov 256 01 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Opriš K Vodárně 448 Čerčany Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Húščavova 1 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 25.05.1993
   30.09.2002Noví spoločníci:
   Robert Haramia Kráčice 250/10 Blatné 900 82
   Quo New s.r.o. IČO: 26 487 985 Křižíkova 2158 Benešov 256 01 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Róbert Haramia Kráčice 250/10 Blatné 900 82 Vznik funkcie: 08.07.1997
   Jaroslav Opriš K Vodárně 448 Čerčany Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Húščavova 1 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 25.05.1993
   29.09.2002Zrušeny spoločníci:
   Quo New s.r.o. IČO: 26 487 985 Křižíkova 2158 Benešov 256 01 Česká republika
   Robert Haramia Jasovská 12 Bratislava 851 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Róbert Haramia Jasovská 12 Bratislava 851 07
   Jaroslav Opriš K Vodárně 448 Čerčany Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Húščavova 1 Bratislava 841 01
   30.01.2002Noví spoločníci:
   Quo New s.r.o. IČO: 26 487 985 Křižíkova 2158 Benešov 256 01 Česká republika
   29.01.2002Zrušeny spoločníci:
   Quo, spol. s r.o. IČO: 18 595 812 Křížíkova 1480 Benešov 256 01 Česká republika
   07.12.1998Noví spoločníci:
   Quo, spol. s r.o. IČO: 18 595 812 Křížíkova 1480 Benešov 256 01 Česká republika
   Robert Haramia Jasovská 12 Bratislava 851 07
   06.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Quo, spol. s r.o. IČO: 18 595 812 Křížíkova 1480 Benešov 256 01 Česká republika
   Róbert Haramia Jasovská 12 Bratislava 851 07
   03.10.1997Nové obchodné meno:
   Quo - SQ spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pri Vinohradoch 164 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   Quo, spol. s r.o. IČO: 18 595 812 Křížíkova 1480 Benešov 256 01 Česká republika
   Róbert Haramia Jasovská 12 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Róbert Haramia Jasovská 12 Bratislava 851 07
   02.10.1997Zrušené obchodné meno:
   QUO - SQ spol. s r.o
   Zrušené sidlo:
   Stromová 13 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   QUO spol. s r.o. IČO: 18 595 812 Křížíkova 1480 Benešov Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   20.11.1996Noví spoločníci:
   QUO spol. s r.o. IČO: 18 595 812 Křížíkova 1480 Benešov Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jaroslav Opriš K Vodárně 448 Čerčany Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Húščavova 1 Bratislava 841 01
   19.11.1996Zrušeny spoločníci:
   QUO s.r.o. Krížikova 1480 Benešov Česká republika
   Zdeněk Starý Podzáhradná 45 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Zdeněk Starý Podzáhradná 45 Bratislava 821 06
   Jaroslav Opriš K Vodárně 448 Čerčany Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Botanická 3131/29 Bratislava
   03.10.1995Noví spoločníci:
   QUO s.r.o. Krížikova 1480 Benešov Česká republika
   Zdeněk Starý Podzáhradná 45 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Zdeněk Starý Podzáhradná 45 Bratislava 821 06
   Jaroslav Opriš K Vodárně 448 Čerčany Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Botanická 3131/29 Bratislava
   02.10.1995Zrušeny spoločníci:
   Quo, spol. s r.o. Příčná 467 Čerčany Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavel Frajt U dvojdomu 862 Praha 10 Česká republika
   Josef Kokta Příčná 467 Čerčany Česká republika
   Jaroslav Opriš K vodárne 448 Čerčany Česká republika
   Břetislav Petržilka U krbu 3107 Praha 10 Česká republika
   Jiří Protiva Rembrandtova 2190 Praha 10 Česká republika
   Petr Záruba Fetrovská 21 Praha Česká republika
   25.05.1993Nové obchodné meno:
   QUO - SQ spol. s r.o
   Nové sidlo:
   Stromová 13 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
   prenájom hnuteľných vecí
   reklamná činnosť
   sprostredkovanie výkonu služieb
   Noví spoločníci:
   Quo, spol. s r.o. Příčná 467 Čerčany Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavel Frajt U dvojdomu 862 Praha 10 Česká republika
   Josef Kokta Příčná 467 Čerčany Česká republika
   Jaroslav Opriš K vodárne 448 Čerčany Česká republika
   Břetislav Petržilka U krbu 3107 Praha 10 Česká republika
   Jiří Protiva Rembrandtova 2190 Praha 10 Česká republika
   Petr Záruba Fetrovská 21 Praha Česká republika