Vytvoriť faktúru

EMAX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno EMAX
IČO 31351468
DIČ 2020317827
IČ DPH SK2020317827
Dátum vzniku 31 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EMAX
Ružová dolina 33
82109
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -1 196 €
Aktíva 50 161 €
Vlastný kapitál 49 962 €
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 47,931
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 47,931
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 47,033
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 33
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 47,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 898
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 787
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 111
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 47,931
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 46,971
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 54,108
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 54,108
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -5,941
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -5,941
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,196
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 960
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 960
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 168
D. Služby (účtová skupina 51) 168
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -168
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -168
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 68
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 68
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -68
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -236
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,196
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016