Vytvoriť faktúru

LEI - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno LEI
IČO 31351484
DIČ 2020315781
IČ DPH SK2020315781
Dátum vzniku 31 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LEI
Miletičova 9
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 42 217 €
Zisk -666 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 73,241
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 73,241
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 49,842
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 49,842
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 23,399
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 22,271
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,128
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 73,241
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 64,163
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 8,630
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 8,630
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 432
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 432
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 55,767
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 63,441
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -7,674
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -666
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,078
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 121
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 121
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 8,957
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 7,837
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,837
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 153
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) -98
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,065
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 42,217
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 42,217
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 41,757
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 9,699
D. Služby (účtová skupina 51) 28,324
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 3,675
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,783
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 876
4. Sociálne náklady (527, 528) 16
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 59
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 460
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,194
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 166
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 166
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -166
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 294
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -666
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31351484 DIČ: 2020315781 IČ DPH: SK2020315781
 • Sídlo: LEI, Miletičova 9, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 31 Mája 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Sheng Chen Drieňová 16160/1F Bratislava 821 08 24.03.2009
  Haiwei Zou Š. M. Daxnera 1254/6 Rimavská Sobota 979 01 10.12.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Sheng Chen 1 300 € (15.1%) Drieňová 16160/1F Bratislava 821 08
  Haiwei Zou 5 339 € (61.9%) Š. M. Daxnera 1254/6 Rimavská Sobota 979 01
  Chen Zhiyou 996 € (11.5%) Wenxi, Qingtian, Zhejiang Čína
  Ji Aiyue 996 € (11.5%) Wenxi, Qingtian, Zhejiang Čína
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.01.2014Noví spoločníci:
   Haiwei Zou Š. M. Daxnera 1254/6 Rimavská Sobota 979 01
   Nový štatutárny orgán:
   Haiwei Zou Š. M. Daxnera 1254/6 Rimavská Sobota 979 01 Vznik funkcie: 10.12.2013
   16.01.2014Zrušeny spoločníci:
   Shengfen Ye Drieňová 16160/1F Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Shengfen Ye Drieňová 16160/1F Bratislava 821 08
   03.04.2009Noví spoločníci:
   Sheng Chen Drieňová 16160/1F Bratislava 821 08
   Shengfen Ye Drieňová 16160/1F Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Sheng Chen Drieňová 16160/1F Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 24.03.2009
   Shengfen Ye Drieňová 16160/1F Bratislava 821 08
   02.04.2009Zrušeny spoločníci:
   Shengfen Ye Pri vinohradoch 6415/26 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Shengfen Ye Pri vinohradoch 6415/26 Bratislava 831 06
   18.06.2007Zrušeny spoločníci:
   Zhiyong Ye Duchuantou Lucheng Shuangchao Wenzhou Zhejiang Čína
   09.01.2007Zrušeny spoločníci:
   Aiqun Cheng Pri vinohradoch 6415/26 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Aiqun Cheng Pri vinohradoch 6415/26 Bratislava 831 06
   13.05.2006Noví spoločníci:
   Zhiyong Ye Duchuantou Lucheng Shuangchao Wenzhou Zhejiang Čína
   31.07.2004Noví spoločníci:
   Shengfen Ye Pri vinohradoch 6415/26 Bratislava 831 06
   30.07.2004Zrušeny spoločníci:
   Shengfen Ye Pri vinohradoch 6415/26 Bratislava 831 06
   Cheng Jianfei Zhe Jiang Qing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Krajinská 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Cheng Jianfei Zhe Jiang Qing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Krajinská 22 Bratislava
   17.07.2004Noví spoločníci:
   Aiqun Cheng Pri vinohradoch 6415/26 Bratislava 831 06
   Shengfen Ye Pri vinohradoch 6415/26 Bratislava 831 06
   16.07.2004Zrušeny spoločníci:
   Aiqun Cheng Pri vinohradoch 6415/26 Bratislava 831 06
   Chen Quansheng Nové Košariská 81 Dunajská Lužná
   Shengdong Xu Pri vinohradoch 6415/26 Bratislava 831 06
   Shengfen Ye Pri vinohradoch 6415/26 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Chen Quanscheng Nové Košariská 81 Dunajská Lužná
   Shengdong Xu Pri vinohradoch 6415/26 Bratislava 831 06
   11.05.2004Noví spoločníci:
   Aiqun Cheng Pri vinohradoch 6415/26 Bratislava 831 06
   Shengdong Xu Pri vinohradoch 6415/26 Bratislava 831 06
   Shengfen Ye Pri vinohradoch 6415/26 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Aiqun Cheng Pri vinohradoch 6415/26 Bratislava 831 06
   Chen Quanscheng Nové Košariská 81 Dunajská Lužná
   Shengdong Xu Pri vinohradoch 6415/26 Bratislava 831 06
   Shengfen Ye Pri vinohradoch 6415/26 Bratislava 831 06
   10.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Cheng Aiqun dlhodobý pobyt na území SR : Rumančekova 22 Bratislava
   Xu Shengdong dlhodobý pobyt na území SR : Rumančekova 22 Bratislava
   Ye Shengfen dlhodobý pobyt na území SR : Rumančeková 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Chen Quanscheng Nové Košariská 81 Dunajská Lužná
   Cheng Aiqun dlhodobý pobyt na území SR : Rumančekova 22 Bratislava
   Xu Shengdong dlhodobý pobyt na území SR : Rumančekova 22 Bratislava
   Ye Shengfen dlhodobý pobyt na území SR : Rumančeková 22 Bratislava
   01.12.2003Noví spoločníci:
   Chen Quansheng Nové Košariská 81 Dunajská Lužná
   Chen Zhiyou Chu zhou Road 10/3 Wenxi, Qingtian, Zhejiang Čína
   Ji Aiyue Chu zhou Road 10/3 Wenxi, Qingtian, Zhejiang Čína
   Nový štatutárny orgán:
   Chen Quanscheng Nové Košariská 81 Dunajská Lužná
   30.11.2003Zrušeny spoločníci:
   Chen Quansheng dlhodobý pobyt na území SR : Vŕbová 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Chen Quansheng dlhodobý pobyt na území SR : Vŕbová 6 Bratislava
   30.10.2002Noví spoločníci:
   Xu Shengdong dlhodobý pobyt na území SR : Rumančekova 22 Bratislava
   29.10.2002Zrušeny spoločníci:
   Ji Jie dlhodobý pobyt na území SR : Dudvážska 35 Bratislava
   Xu Shengdong dlhodobý pobyt na území SR : Rumančekova 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ji Jie dlhodobý pobyt na území SR : Dudvážska 35 Bratislava Skončenie funkcie: 30.09.2002
   09.05.2001Noví spoločníci:
   Cheng Aiqun dlhodobý pobyt na území SR : Rumančekova 22 Bratislava
   Ji Jie dlhodobý pobyt na území SR : Dudvážska 35 Bratislava
   Chen Quansheng dlhodobý pobyt na území SR : Vŕbová 6 Bratislava
   Xu Shengdong dlhodobý pobyt na území SR : Rumančekova 22 Bratislava
   Ye Shengfen dlhodobý pobyt na území SR : Rumančeková 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Cheng Aiqun dlhodobý pobyt na území SR : Rumančekova 22 Bratislava
   Ji Jie dlhodobý pobyt na území SR : Dudvážska 35 Bratislava Skončenie funkcie: 30.09.2002
   Chen Quansheng dlhodobý pobyt na území SR : Vŕbová 6 Bratislava
   Xu Shengdong dlhodobý pobyt na území SR : Rumančekova 22 Bratislava
   Ye Shengfen dlhodobý pobyt na území SR : Rumančeková 22 Bratislava
   08.05.2001Zrušeny spoločníci:
   Ji Ailei dlhodobý pobyt na území SR : Korytnická 7 Bratislava
   Ji Aiping Zhe Jiang Qing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Korytnická 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ailei Ji dlhodobý pobyt na území SR : Korytnická 7 Bratislava
   Aiping JI dlhodobý pobyt na území SR : Korytnická 7 Bratislava
   02.03.1999Noví spoločníci:
   Cheng Jianfei Zhe Jiang Qing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Krajinská 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Cheng Jianfei Zhe Jiang Qing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Krajinská 22 Bratislava
   01.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Cheng Jianfei Zhe Jiang Qing Tian Čína
   10.06.1998Noví spoločníci:
   Ji Ailei dlhodobý pobyt na území SR : Korytnická 7 Bratislava
   09.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Ailei Ji dlhodobý pobyt na území SR : Korytnická 7 Bratislava
   16.03.1998Nové sidlo:
   Miletičova 9 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Ji Aiping Zhe Jiang Qing Tian Čína dlhodobý pobyt na území SR : Korytnická 7 Bratislava
   Cheng Jianfei Zhe Jiang Qing Tian Čína
   15.03.1998Zrušené sidlo:
   Korytnická 7 Bratislava 821 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ji Aicai dlhodobý pobyt na území SR : Korytnická 7 Bratislava 821 07
   Zhang Rongsheng dlhodobý pobyt na území SR : Korytnická 7 Bratislava 821 07
   13.08.1996Noví spoločníci:
   Ji Aicai dlhodobý pobyt na území SR : Korytnická 7 Bratislava 821 07
   Ailei Ji dlhodobý pobyt na území SR : Korytnická 7 Bratislava
   Zhang Rongsheng dlhodobý pobyt na území SR : Korytnická 7 Bratislava 821 07
   12.08.1996Zrušeny spoločníci:
   Ailei Ji dlhodobý pobyt na území SR : Korytnická 7 Bratislava
   19.06.1996Noví spoločníci:
   Ailei Ji dlhodobý pobyt na území SR : Korytnická 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ailei Ji dlhodobý pobyt na území SR : Korytnická 7 Bratislava
   Aiping JI dlhodobý pobyt na území SR : Korytnická 7 Bratislava
   18.06.1996Zrušeny spoločníci:
   Ailei Ji Listova 11 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ailei Ji Listova 11 Bratislava 821 01
   Aiping JI Listova 11 Bratislava 821 01
   25.03.1996Nové sidlo:
   Korytnická 7 Bratislava 821 07
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   24.03.1996Zrušené sidlo:
   Listova 11 Bratislava 821 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Kubo Topoľčianska 19 Bratislava
   11.05.1994Nový štatutárny orgán:
   Aiping JI Listova 11 Bratislava 821 01
   31.05.1993Nové obchodné meno:
   LEI spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Listova 11 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Ailei Ji Listova 11 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ailei Ji Listova 11 Bratislava 821 01
   Ing. Rudolf Kubo Topoľčianska 19 Bratislava