Vytvoriť faktúru

POSPRO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 03.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno POSPRO
IČO 31351549
DIČ 2020294210
IČ DPH SK2020294210
Dátum vzniku 25 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo POSPRO
Rožňavská 7
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 85 204 €
Zisk 2 721 €
Aktíva 1 035 790 €
Vlastný kapitál 998 159 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244450106
Mobile phone(s) +421903456260
Dátum aktualizácie údajov: 03.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 938,674
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 261,217
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 7,637
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 9,327
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 59,496
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 22,291
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,010
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 36,195
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 998,170
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 937,509
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 952,529
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 952,529
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 18,577
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 939
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -37,257
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,721
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 60,661
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 275
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 60,386
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 27,619
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,506
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 8,399
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 22,862
Dátum aktualizácie údajov: 03.05.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 85,204
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,105
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 49,641
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 31,200
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 258
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 81,365
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 21,805
C. Služby (účtová skupina 51) 10,562
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 19,320
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,764
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 14,432
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 10,994
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,488
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,839
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 21,379
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 158
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 158
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -158
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,681
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,721
Dátum aktualizácie údajov: 03.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 03.05.2016