Vytvoriť faktúru

PROMO International - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PROMO International
IČO 31351557
DIČ 2020295937
IČ DPH SK2020295937
Dátum vzniku 20 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROMO International
Dostojevského rad 7
81109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 54 828 €
Zisk 8 947 €
Aktíva 50 431 €
Vlastný kapitál 45 684 €
Kontaktné informácie
Email promo@promo.sk
Webová stránka http://www.promo.sk
Phone(s) +421252964074
Fax(es) 0252931862
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,679
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,679
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,679
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 58,550
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 5,742
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 51,704
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 60,229
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 54,632
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 38,382
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,947
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 5,597
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 373
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 5,224
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,551
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 288
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,862
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,523
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 54,828
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 54,197
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 80
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 551
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 44,748
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,066
C. Služby (účtová skupina 51) 30,079
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 10,713
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 327
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,183
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,380
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 10,080
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 23,052
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 20
X. Výnosové úroky (662) 20
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 150
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 150
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -130
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 9,950
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,003
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 8,947
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31351557 DIČ: 2020295937 IČ DPH: SK2020295937
 • Sídlo: PROMO International, Dostojevského rad 7, 81109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Mája 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Pavol Blan Smolenická 2 Bratislava 851 05 20.05.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Pavol Blan 6 639 € (100%) Smolenická 2 Bratislava 851 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.01.1999Noví spoločníci:
   Pavol Blan Smolenická 2 Bratislava 851 05
   10.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Pavol Blan Smolenická 2 Bratislava 851 05
   26.10.1994Nové sidlo:
   Dostojevského rad 7 Bratislava 811 09
   25.10.1994Zrušené sidlo:
   Grösslingova 35 Bratislava 811 09
   20.05.1993Nové obchodné meno:
   PROMO International, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Grösslingova 35 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prekladateľská a tlmočnícka činnosť
   počítačové spracovanie textov
   podnikateľské poradenstvo
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská a obchodná činnosť
   Noví spoločníci:
   Pavol Blan Smolenická 2 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Pavol Blan Smolenická 2 Bratislava 851 05