Vytvoriť faktúru

TEPEDE SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TEPEDE SLOVAKIA
IČO 31351611
DIČ 2020296850
IČ DPH SK2020296850
Dátum vzniku 27 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TEPEDE SLOVAKIA
Pluhová 2
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 833 359 €
Zisk 49 744 €
Aktíva 491 602 €
Vlastný kapitál 131 372 €
Kontaktné informácie
Email tepede@tepede.sk
Webová stránka http://www.tepede.sk
Phone(s) +421244451322, +421244452766
Mobile phone(s) +421903496208, +421903496206, +421903496201
Fax(es) 0244452766
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 606,713
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 32,772
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 32,772
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 172
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 32,600
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 568,421
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 221,992
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 221,992
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 294,887
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 294,887
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 294,887
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 51,542
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 888
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 50,654
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,520
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,227
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 3,293
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 606,713
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 181,117
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 15,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 15,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 3,720
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 111,989
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 189,790
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -77,801
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 49,744
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 425,596
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 83,288
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 74,060
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 74,060
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 211
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 9,017
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 316,104
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 282,335
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 282,335
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,788
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,114
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 23,384
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -517
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 26,204
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 26,204
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,833,361
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,833,359
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,783,620
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 11,323
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 33,981
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,435
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,760,468
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,379,099
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 17,446
D. Služby (účtová skupina 51) 167,962
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 144,004
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 78,043
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 29,573
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 33,457
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,931
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 743
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 14,988
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 14,988
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 25,812
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,559
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,855
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 72,891
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 230,436
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,640
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 4,468
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 4,468
O. Kurzové straty (563) 30
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,142
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,638
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 67,253
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 17,509
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 17,509
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 49,744
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31351611 DIČ: 2020296850 IČ DPH: SK2020296850
 • Sídlo: TEPEDE SLOVAKIA, Pluhová 2, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Mája 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Martin Dekan Bakošova 30 Bratislava 841 03 01.01.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  P.J. Kleibergen Beheer en Management B.V. 750 € (5%) Rotterdam 3042AP Holandské kráľovstvo
  Kleibergen Holding B.V. 14 250 € (95%) Rotterdam 3042AP Holandské kráľovstvo
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.01.2013Nový štatutárny orgán:
   Martin Dekan Bakošova 30 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 01.01.2013
   10.01.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Marcel Horváth Gbelská 7426/8 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 05.05.2004
   11.01.2011Noví spoločníci:
   P.J. Kleibergen Beheer en Management B.V. Rotterdamse Rijweg 203 Rotterdam 3042AP Holandské kráľovstvo
   Kleibergen Holding B.V. Rotterdamse Rijweg 203 Rotterdam 3042AP Holandské kráľovstvo
   10.01.2011Zrušeny spoločníci:
   TEPEDE Deutschland GmbH Unterhachinger Strasse 75 Mníchov 817 37 Nemecká spolková republika
   20.12.2007Nové sidlo:
   Pluhová 2 Bratislava 831 03
   19.12.2007Zrušené sidlo:
   Pluhová 2 Bratislava 832 48
   04.12.2007Noví spoločníci:
   TEPEDE Deutschland GmbH Unterhachinger Strasse 75 Mníchov 817 37 Nemecká spolková republika
   03.12.2007Zrušeny spoločníci:
   TEPEDE HOLDING B.V. Verrijn, Stuartlaan 32, Postbus 316 Rijswijk 3160 Holandsko
   11.05.2004Noví spoločníci:
   TEPEDE HOLDING B.V. Verrijn, Stuartlaan 32, Postbus 316 Rijswijk 3160 Holandsko
   Nový štatutárny orgán:
   Marcel Horváth Gbelská 7426/8 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 05.05.2004
   10.05.2004Zrušeny spoločníci:
   TEPEDE HOLDING B.V. Verrijn, Stuartlaan 32, Postbus 316 Rijswijk Holandsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viera Šimková Smolenická 12 Bratislava 851 05
   22.12.1998Nové sidlo:
   Pluhová 2 Bratislava 832 48
   Noví spoločníci:
   TEPEDE HOLDING B.V. Verrijn, Stuartlaan 32, Postbus 316 Rijswijk Holandsko
   21.12.1998Zrušené sidlo:
   Pluhová 73 Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   TEPEDE HOLDING B.V. Verrijn, Stuartlaan 32, Postbus 316 Rijswijk Holandsko
   26.05.1997Nové obchodné meno:
   TEPEDE SLOVAKIA s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Viera Šimková Smolenická 12 Bratislava 851 05
   25.05.1997Zrušené obchodné meno:
   Aarque Slovakia spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ramona Pálková Hálova 20 Bratislava
   14.08.1996Nové sidlo:
   Pluhová 73 Bratislava 831 03
   13.08.1996Zrušené sidlo:
   Cintorínska 21 Bratislava 811 08
   27.05.1993Nové obchodné meno:
   Aarque Slovakia spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Cintorínska 21 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   akvizičná, kopírovacia a reprodukčná činnosť
   technické poradenstvo v predmete podnikania
   oprava a údržba kopírovacej techniky
   Noví spoločníci:
   TEPEDE HOLDING B.V. Verrijn, Stuartlaan 32, Postbus 316 Rijswijk Holandsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ramona Pálková Hálova 20 Bratislava