Vytvoriť faktúru

DISAM SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DISAM SLOVAKIA
IČO 31351638
DIČ 2020325604
IČ DPH SK2020325604
Dátum vzniku 03 Júna 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DISAM SLOVAKIA
Bajkalská 31
82725
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 67 967 €
Zisk -44 757 €
Aktíva 114 363 €
Vlastný kapitál 21 321 €
Kontaktné informácie
Email disam@disam.sk
Phone(s) 0253417933, 0905477784
Mobile phone(s) +421905477784
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 34,851
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,378
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 4,378
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 4,378
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 28,696
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 4,212
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 4,212
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 17,327
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 17,308
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 17,308
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 19
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,157
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 100
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 7,057
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,777
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,191
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 586
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 34,851
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -23,436
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 6,481
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 7,537
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 7,878
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -341
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -44,757
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 58,287
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 979
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 979
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 54,737
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,811
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,811
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 48,290
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,233
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,822
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,581
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,571
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,571
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 92,890
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 67,967
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 91,814
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -24,922
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,075
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 111,485
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,863
D. Služby (účtová skupina 51) 35,434
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 61,735
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 44,733
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15,671
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,331
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 218
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,775
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,775
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 71
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,389
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -43,518
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 27,595
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 279
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 35
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 35
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 244
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -279
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -43,797
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -44,757
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31351638 DIČ: 2020325604 IČ DPH: SK2020325604
 • Sídlo: DISAM SLOVAKIA, Bajkalská 31, 82725, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Júna 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ladislav Lehocký Sibírska 24 Bratislava 03.06.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ladislav Lehocký 6 639 € (100%) Sibírska 24 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.08.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Lehocký Sibírska 24 Bratislava Vznik funkcie: 03.06.1993
   03.08.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Lehocký Sibírska 24 Bratislava
   11.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Lehocký Sibírska 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Lehocký Sibírska 24 Bratislava
   10.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Lehocký Sibírska 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Lehocký Sibírska 24 Bratislava
   03.03.1997Nové sidlo:
   Bajkalská 31 Bratislava 827 25
   02.03.1997Zrušené sidlo:
   Miletičova 23 Bratislava 820 06
   28.02.1995Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Lehocký Sibírska 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   27.02.1995Zrušeny spoločníci:
   DISAM SYSTEMS, spol. s r.o. Výstavní 9 Ostrava Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Gašpar Lupták Střední 2 Ostrava Česká republika
   03.06.1993Nové obchodné meno:
   DISAM SLOVAKIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Miletičova 23 Bratislava 820 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, s výnimkou predaja (tovaru), ktorý nie je voľnou živnosťou
   poskytovanie softwaru (predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku)
   výroba, montáž a opravy elektrických zariadení do 1000 V a blezkozvodov
   projektovanie elektrických zariadení
   Noví spoločníci:
   DISAM SYSTEMS, spol. s r.o. Výstavní 9 Ostrava Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Lehocký Sibírska 24 Bratislava
   Ing. Gašpar Lupták Střední 2 Ostrava Česká republika