Vytvoriť faktúru

CE COM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CE COM
IČO 31351701
DIČ 2020343732
IČ DPH SK2020343732
Dátum vzniku 18 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CE COM
Gogoľova 18
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 16 593 €
Zisk 2 080 €
Aktíva 9 103 €
Vlastný kapitál 8 371 €
Kontaktné informácie
Email maxiinternationalsro@chello.sk
Phone(s) 0265314561
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 14,994
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 14,994
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 14,755
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 14,603
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,603
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 152
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 239
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 237
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 14,994
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,451
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,624
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,624
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 108
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) -5,369
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 5,477
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,080
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,543
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 57
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 57
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,486
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,240
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,240
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 50
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,196
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 16,613
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 16,593
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,133
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 13,400
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,420
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 640
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,259
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,749
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 58
D. Služby (účtová skupina 51) 1,893
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,683
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 5,360
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 323
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,559
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,162
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,334
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 10,833
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 20
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 20
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 78
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 78
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -58
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,276
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,196
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,196
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,080
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015