Vytvoriť faktúru

FEROVIT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FEROVIT
IČO 31351751
DIČ 2020352356
IČ DPH SK2020352356
Dátum vzniku 18 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FEROVIT
Vidlicová 18
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 6 989 €
Zisk 56 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 48,256
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 45,874
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 45,874
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 45,874
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,390
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,390
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 485
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 905
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 992
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 992
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 48,256
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 15,379
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 8,684
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 740
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 7,944
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 56
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 32,877
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 332
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 332
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 28,491
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 47,702
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 47,702
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) -19,211
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 0
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,054
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 6,989
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 6,989
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,896
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 103
D. Služby (účtová skupina 51) 6,285
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 508
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 93
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 601
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 65
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 65
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 102
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 102
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -37
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 56
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31351751 DIČ: 2020352356 IČ DPH: SK2020352356
 • Sídlo: FEROVIT, Vidlicová 18, 83101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Mája 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Rudolf Štefančík Vidlicová 1869/18 Bratislava 831 01 03.05.2011
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Rudolf Štefančík 4 482 € (67.5%) Vidlicová 1869/18 Bratislava 831 01
  Vladimír Štefančík 2 158 € (32.5%) Vidlicová 1869/18 Bratislava 831 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.10.2011Zrušeny spoločníci:
   Július Černický Pečnianska 5 Bratislava 851 01
   11.05.2011Nové sidlo:
   Vidlicová 18 Bratislava 831 01
   Noví spoločníci:
   Vladimír Štefančík Vidlicová 1869/18 Bratislava 831 01
   Ing. Rudolf Štefančík Vidlicová 1869/18 Bratislava 831 01
   Július Černický Pečnianska 5 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Štefančík Vidlicová 1869/18 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 03.05.2011
   10.05.2011Zrušené sidlo:
   Hany Meličkovej 8 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Július Černický Pečnianska 5 Bratislava 851 01
   Vladimír Štefančík Vidlicová 18 Bratislava 831 01
   Jana Štefančíková Vidlicová 18 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Štefančíková Vidlicová 18 Bratislava 831 01
   16.07.2001Noví spoločníci:
   Július Černický Pečnianska 5 Bratislava 851 01
   Vladimír Štefančík Vidlicová 18 Bratislava 831 01
   Jana Štefančíková Vidlicová 18 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Jana Štefančíková Vidlicová 18 Bratislava 831 01
   15.07.2001Zrušeny spoločníci:
   Július Černický Pečnianska 5 Bratislava 851 01
   Rudolf Štefančík Vidlicová 18 Bratislava 831 01
   Vladimír Štefančík Vidlicová 18 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Rudolf Štefančík Vidlicová 18 Bratislava 831 01
   17.07.1998Nové sidlo:
   Hany Meličkovej 8 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Július Černický Pečnianska 5 Bratislava 851 01
   Rudolf Štefančík Vidlicová 18 Bratislava 831 01
   Vladimír Štefančík Vidlicová 18 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Rudolf Štefančík Vidlicová 18 Bratislava 831 01
   16.07.1998Zrušené sidlo:
   Pečnianska 5 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Július Černický Pečnianska 5 Bratislava 851 01
   Rudolf Štefančík Vidlicová 18 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Július Černický Pečnianska 5 Bratislava 851 01
   18.05.1993Nové obchodné meno:
   FEROVIT, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pečnianska 5 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   marketing, prieskum domáceho a zahraničného trhu
   Noví spoločníci:
   Július Černický Pečnianska 5 Bratislava 851 01
   Rudolf Štefančík Vidlicová 18 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Július Černický Pečnianska 5 Bratislava 851 01