Vytvoriť faktúru

TRIO Partners - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno TRIO Partners
Stav Zrušená
IČO 31351816
DIČ 2020324933
IČ DPH SK2020324933
Dátum vzniku 04 Júna 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRIO Partners
Štetinova 5
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 500 €
Zisk -1 448 €
Aktíva 28 653 €
Vlastný kapitál 16 901 €
Kontaktné informácie
Email dpekonomka@gmail.com
Phone(s) 0255571920, 0907144733
Mobile phone(s) 0907144733
Dátum aktualizácie údajov: 02.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 18,475
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 18,475
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 528
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 500
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 500
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 28
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 17,947
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 17,124
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 823
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 18,475
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,266
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,039
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,039
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 704
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 704
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 11,971
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 11,971
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,448
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 209
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 33
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 33
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 176
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 125
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 125
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 51
Dátum aktualizácie údajov: 02.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 500
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 500
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 500
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,764
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 98
D. Služby (účtová skupina 51) 1,119
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 125
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 422
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,264
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,217
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 184
O. Kurzové straty (563) 103
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 81
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -184
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,448
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,448
Dátum aktualizácie údajov: 02.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 02.01.2017
 • IČO:31351816 DIČ: 2020324933 IČ DPH: SK2020324933
 • Sídlo: TRIO Partners, Štetinova 5, 81106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Júna 1993
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.12.2016Zrušené obchodné meno:
   TRIO Partners, s.r.o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Štetinova 5 Bratislava 811 06
   19.01.2016Nové obchodné meno:
   TRIO Partners, s.r.o. v likvidácii
   24.11.2006Nové sidlo:
   Štetinova 5 Bratislava 811 06
   04.06.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným