Vytvoriť faktúru

KONTO TEAM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KONTO TEAM
IČO 31351891
DIČ 2020319400
IČ DPH SK2020319400
Dátum vzniku 03 Júna 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KONTO TEAM
Tomášikova 10/G
82103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 86 160 €
Zisk 7 837 €
Aktíva 138 832 €
Vlastný kapitál 45 390 €
Kontaktné informácie
Email kontoteam@pobox.sk
Webová stránka http://www.kontoteam.sk
Phone(s) +421243421583
Mobile phone(s) +421903467213
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 13,975
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 13,975
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,844
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 112,295
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 12,988
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,357
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 96,950
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 126,270
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 53,227
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 10,388
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 27,699
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 7,837
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 73,043
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 72,668
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 941
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,050
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,250
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 64,427
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 375
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 86,160
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 84,887
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,273
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 75,860
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,214
C. Služby (účtová skupina 51) 20,278
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 45,675
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 285
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,065
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,343
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 10,300
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 60,395
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 170
X. Výnosové úroky (662) 170
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 65
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 65
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 105
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 10,405
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,568
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 7,837
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31351891 DIČ: 2020319400 IČ DPH: SK2020319400
 • Sídlo: KONTO TEAM, Tomášikova 10/G, 82103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Júna 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Mária Pavlovičová Estónska 51 Bratislava 03.06.1993
  Ing. Ivana Zajícová Estónska 51 Bratislava 821 06 29.01.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Mária Pavlovičová 5 577 € (84%) Estónska 51 Bratislava
  Ing. Ivana Zajícová 1 063 € (16%) Estónska 51 Bratislava 821 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.10.2005Nové sidlo:
   Tomášikova 10/G Bratislava 821 03
   28.10.2005Zrušené sidlo:
   Ružinovská 1 Bratislava 821 02
   25.03.2004Nové sidlo:
   Ružinovská 1 Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Mária Pavlovičová Estónska 51 Bratislava
   Ing. Ivana Zajícová Estónska 51 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivana Zajícová Estónska 51 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 29.01.2004
   24.03.2004Zrušené sidlo:
   Drieňova 24 Bratislava 826 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Pavlovičová Estónska 51 Bratislava
   Ing. Mária Takátsová Bodvianska 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Takátsová Bodvianska 17 Bratislava Skončenie funkcie: 29.01.2004
   25.11.1998Nové predmety činnosti:
   výkon audítorskej činnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Mária Pavlovičová Estónska 51 Bratislava
   Ing. Mária Takátsová Bodvianska 17 Bratislava
   24.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Pavlovičová Estónska 51 Bratislava
   Ing. Mária Takátsová Bodvianska 17 Bratislava
   03.06.1993Nové obchodné meno:
   KONTO TEAM spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Drieňova 24 Bratislava 826 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   školiaca činnosť
   administratívne práce
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   Noví spoločníci:
   Ing. Mária Pavlovičová Estónska 51 Bratislava
   Ing. Mária Takátsová Bodvianska 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Mária Pavlovičová Estónska 51 Bratislava
   Ing. Mária Takátsová Bodvianska 17 Bratislava Skončenie funkcie: 29.01.2004