Vytvoriť faktúru

FAX A COPY CONSULT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FAX A COPY CONSULT
IČO 31351948
DIČ 2020317640
IČ DPH SK2020317640
Dátum vzniku 31 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FAX A COPY CONSULT
Záhradnícka 34
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 180 518 €
Zisk 20 423 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421255567654, +421255567655, +421255567656
Mobile phone(s) +421903706999
Fax(es) 0255567656
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 35,346
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 33,985
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 33,985
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 1,361
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 74,790
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 18,777
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,439
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 46,730
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 110,136
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 93,996
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,324
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 64,610
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 20,423
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 16,140
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,283
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 14,857
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,476
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 3,829
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,445
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,107
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 180,518
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 179,646
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 872
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 153,878
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,336
C. Služby (účtová skupina 51) 66,361
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 50,999
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 465
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 20,518
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,199
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 26,640
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 102,949
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 6
X. Výnosové úroky (662) 6
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 378
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 378
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -372
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 26,268
P. Daň z príjmov (591, 595) 5,845
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 20,423
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31351948 DIČ: 2020317640 IČ DPH: SK2020317640
 • Sídlo: FAX A COPY CONSULT, Záhradnícka 34, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 31 Mája 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing Peter Králik Mládežnícka 12 Považská Bystrica 31.05.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing Peter Králik 6 639 € (100%) Mládežnícka 12 Považská Bystrica
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.10.2006Noví spoločníci:
   Ing Peter Králik Mládežnícka 12 Považská Bystrica 017 01
   12.10.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing Peter Králik Mládežnícka 12 Považská Bystrica
   Ing. Pavel Mikuš Mariánska 8 Bratislava
   16.01.2001Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Mikuš Mariánska 8 Bratislava
   15.01.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Mikuš Bieloruská 21 Bratislava
   26.06.1998Noví spoločníci:
   Ing Peter Králik Mládežnícka 12 Považská Bystrica
   Ing. Pavel Mikuš Bieloruská 21 Bratislava
   25.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing Peter Králik Mládežnícka 12 Považská Bystrica
   Ing. Pavel Mikuš Bieloruská 21 Bratislava
   20.08.1997Nové sidlo:
   Záhradnícka 34 Bratislava 821 08
   19.08.1997Zrušené sidlo:
   Prievozská 26 Bratislava 821 09
   31.10.1994Noví spoločníci:
   Ing Peter Králik Mládežnícka 12 Považská Bystrica
   Ing. Pavel Mikuš Bieloruská 21 Bratislava
   30.10.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing Peter Králik Mládežnícka 12 Považská Bystrica
   Ing. Pavel Mikuš Bieloruská 21 Bratislava
   Richard Sulik Hlavatého 13 Bratislava
   31.05.1993Nové obchodné meno:
   FAX A COPY CONSULT, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Prievozská 26 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   účtovné, ekonomické a organizačné pora- denstvo
   vedenie účtovníctva
   Noví spoločníci:
   Ing Peter Králik Mládežnícka 12 Považská Bystrica
   Ing. Pavel Mikuš Bieloruská 21 Bratislava
   Richard Sulik Hlavatého 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing Peter Králik Mládežnícka 12 Považská Bystrica