Vytvoriť faktúru

SEICOM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SEICOM
IČO 31352006
DIČ 2020859291
Dátum vzniku 26 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SEICOM
Bojničky 73
92055
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 14 404 €
Zisk 481 €
Aktíva 6 986 €
Vlastný kapitál 6 986 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0248294244
Mobile phone(s) +421903451274, +421911451274
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 7,467
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,467
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 7,467
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 7,467
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -317
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 481
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 14,404
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 14,404
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 13,923
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 13,923
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 481
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 481
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 481
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 481
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4316492.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015