Vytvoriť faktúru

CIRI - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CIRI
IČO 31352014
DIČ 2020873492
IČ DPH SK2020873492
Dátum vzniku 26 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CIRI
Osloboditeľská 10/4668
83107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 34 942 €
Zisk -3 965 €
Aktíva 1 777 €
Vlastný kapitál -70 603 €
Kontaktné informácie
Email ciri@stonline.sk
Phone(s) 0337763110
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 5,730
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 969
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,969
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,721
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 5,730
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,674
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,965
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 3,056
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 3,056
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,304
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 454
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,036
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 262
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 34,942
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 34,942
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 38,225
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 18,846
C. Služby (účtová skupina 51) 4,202
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 14,422
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 755
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -3,283
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 11,894
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 682
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 682
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -682
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,965
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,965
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015