Vytvoriť faktúru

TENAX - FÓRUM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TENAX - FÓRUM
IČO 31352065
DIČ 2020341708
IČ DPH SK2020341708
Dátum vzniku 25 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TENAX - FÓRUM
Račianska 30/A
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 578 067 €
Zisk 24 782 €
Aktíva 667 523 €
Vlastný kapitál 630 921 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 580,717
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 8,373
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 8,373
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 8,373
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 567,698
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 83,257
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 83,257
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 83,257
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 368,258
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 355,531
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 355,531
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 12,727
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 116,183
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 35,925
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 80,258
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,646
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,646
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 580,717
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 475,703
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 4,407
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 664
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 4,055
2. Ostatné fondy (427, 42X) 4,055
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 435,156
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 439,694
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -4,538
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 24,782
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 104,376
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 10,163
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 10,163
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 86,202
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 7,275
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,275
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 65,911
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 10,429
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 943
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,644
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 8,011
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 8,011
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 638
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 638
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 578,067
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 578,067
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 578,067
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 547,769
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 8,560
D. Služby (účtová skupina 51) 311,861
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 208,472
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 148,898
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 41,971
4. Sociálne náklady (527, 528) 17,603
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 946
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,583
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,583
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 4,303
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,044
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 30,298
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 257,646
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,195
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5,195
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5,195
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,133
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,133
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 4,062
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 34,360
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 9,578
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 9,578
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 24,782
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31352065 DIČ: 2020341708 IČ DPH: SK2020341708
 • Sídlo: TENAX - FÓRUM, Račianska 30/A, 83102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 25 Mája 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Pavel Rusko Bridlicová 6/A Bratislava 841 07 12.01.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Pavel Rusko 6 639 € (100%) Bridlicová 6/A Bratislava 841 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.01.2010Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Rusko Bridlicová 6/A Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Rusko Bridlicová 6/A Bratislava 841 07
   11.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Rusko I. Bukovčana 26 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Rusko I.Bukovčana 26 Bratislava 841 07
   15.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Rusko I. Bukovčana 26 Bratislava 841 07
   14.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Rusko I. Bukovčana 26 Bratislava 841 07
   15.01.1998Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Rusko I. Bukovčana 26 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   14.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Lukačovič J. Stanislava 11 Bratislava 841 04
   Ing. Pavel Rusko I. Bukovčana 26 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Lukačovič J.Stanislava 11 Bratislava 841 04
   02.09.1996Noví spoločníci:
   Ing. Peter Lukačovič J. Stanislava 11 Bratislava 841 04
   Ing. Pavel Rusko I. Bukovčana 26 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Lukačovič J.Stanislava 11 Bratislava 841 04
   Ing. Pavel Rusko I.Bukovčana 26 Bratislava 841 07
   01.09.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Rusko I. Bukovčana 26 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Lukačovič J.Stanislava 11 Bratislava 841 04
   Ing. Pavel Rusko I.Bukovčana 26 Bratislava
   16.08.1993Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Rusko I. Bukovčana 26 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   15.08.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Lukačovič J.Stanislava 11 Bratislava 841 04
   Ing. Pavel Rusko I. Bukovčana 26 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   25.05.1993Nové obchodné meno:
   TENAX - FÓRUM, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 30/A Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   konzultačná a poradenská činnosť vo výstavbe
   inžinierska činnosť vo výstavbe
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením/
   sprostredkovanie výkonu služieb
   kúpa a predaj nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Lukačovič J.Stanislava 11 Bratislava 841 04
   Ing. Pavel Rusko I. Bukovčana 26 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Lukačovič J.Stanislava 11 Bratislava 841 04
   Ing. Pavel Rusko I.Bukovčana 26 Bratislava