Vytvoriť faktúru

GUAPEX SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GUAPEX SLOVAKIA
IČO 31352111
DIČ 2020873514
IČ DPH SK2020873514
Dátum vzniku 28 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GUAPEX SLOVAKIA
Palkovičova 15
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 33 705 €
Zisk -7 957 €
Aktíva 133 070 €
Vlastný kapitál -27 693 €
Kontaktné informácie
Email info@guapex.sk
Phone(s) 0948033271, 0255423250
Mobile phone(s) 0948033271
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 134,844
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 18,333
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 18,333
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 116,511
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,904
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 6,454
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 107
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,350
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 146,748
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -35,650
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -34,332
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -7,957
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 182,398
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 22,000
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 160,398
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,233
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 476
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,611
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 155,078
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 33,705
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 28,825
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,416
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 464
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 40,566
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 11,904
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,301
C. Služby (účtová skupina 51) 8,462
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 5,736
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,207
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 5,206
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 2,463
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 287
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -6,861
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,158
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 136
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 136
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -136
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -6,997
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -7,957
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31352111 DIČ: 2020873514 IČ DPH: SK2020873514
 • Sídlo: GUAPEX SLOVAKIA, Palkovičova 15, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Mája 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ivan Bezák Palkovičova 15 Bratislava 821 08 02.03.1999
  Ing. Ivan Bezák Palkovičova 245/15 Bratislava 821 08 06.05.2011
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ivan Bezák 6 639 € (100%) Palkovičova 15 Bratislava 821 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.05.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Bezák Palkovičova 245/15 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 06.05.2011
   20.11.2009Nové obchodné meno:
   GUAPEX SLOVAKIA s. r. o.
   19.11.2009Zrušené obchodné meno:
   GOLDART, spol. s r.o.
   30.11.2006Nové sidlo:
   Palkovičova 15 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Bezák Palkovičova 15 Bratislava 821 08
   29.11.2006Zrušené sidlo:
   Jégeho 8 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Bezák Palkovičova 15 Bratislava 821 08
   RNDr. Darina Bezáková Palkovičova 15 Bratislava 821 08
   06.06.2003Nové sidlo:
   Jégeho 8 Bratislava 821 08
   05.06.2003Zrušené sidlo:
   Na Hrebienku 31 Bratislava 811 02
   27.08.2001Nové sidlo:
   Na Hrebienku 31 Bratislava 811 02
   26.08.2001Zrušené sidlo:
   Prievozská 32 Bratislava 821 05
   02.03.1999Nové sidlo:
   Prievozská 32 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Bezák Palkovičova 15 Bratislava 821 08
   RNDr. Darina Bezáková Palkovičova 15 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Bezák Palkovičova 15 Bratislava 821 08
   01.03.1999Zrušené sidlo:
   Nobelova 34 Bratislava 836 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Bezák Palkovičova 15 Bratislava 821 08
   JUDr. Robert Kovačič Jelačičova 18 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Bezák Palkovičova 15 Bratislava 821 08
   JUDr. Robert Kovačič Jelačičova 18 Bratislava 821 08
   28.05.1993Nové obchodné meno:
   GOLDART, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nobelova 34 Bratislava 836 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   sprostredkovanie, nákup a predaj nehnuteľností
   prieskum trhu
   reklamná činnosť
   sprostredkovnie výkonu služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Bezák Palkovičova 15 Bratislava 821 08
   JUDr. Robert Kovačič Jelačičova 18 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Bezák Palkovičova 15 Bratislava 821 08
   JUDr. Robert Kovačič Jelačičova 18 Bratislava 821 08