Vytvoriť faktúru

Výstavba automobilovej dopravy - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Výstavba automobilovej dopravy
IČO 31352120
DIČ 2020918328
Dátum vzniku 27 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Výstavba automobilovej dopravy
M. C. Sklodowskej 2
85104
Bratislava
Finančné informácie
Aktíva -2 485 €
Vlastný kapitál -2 485 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 -2,485
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 -2,485
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 -2,485
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 -2,485
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -2,485
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -2,485
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,485
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 0
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 0
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4242778.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31352120 DIČ: 2020918328
 • Sídlo: Výstavba automobilovej dopravy, M. C. Sklodowskej 2, 85104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Mája 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jozef Januba SNP 1678/21 Holíč 908 51 18.04.2001
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Jozef Januba 6 639 € (100%) SNP 1678/21 Holíč 908 51
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.04.2001Nové sidlo:
   M. C. Sklodowskej 2 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Januba SNP 1678/21 Holíč 908 51
   17.04.2001Zrušené sidlo:
   Ivánska cesta 15 Bratislava 821 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych, dopravných, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Januba Exnárova 19 Bratislava 821 03
   21.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Januba SNP 1678/21 Holíč 908 51
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Januba Exnárova 19 Bratislava 821 03
   20.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Januba Exnárova 19 Bratislava 821 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Januba Exnárova 19 Bratislava 821 03
   16.04.1997Nové sidlo:
   Ivánska cesta 15 Bratislava 821 04
   15.04.1997Zrušené sidlo:
   Rožňavská 2 Bratislava 821 01
   28.11.1994Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Januba Exnárova 19 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   27.11.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Januba Exnárova 19 Bratislava 821 03
   Ing. Pavol Kovaľ Studenohorská 77 Bratislava 841 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Kovaľ Studenohorská 77 Bratislava 841 03
   27.05.1993Nové obchodné meno:
   Výstavba automobilovej dopravy, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Rožňavská 2 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   expertízna, poradenská, konzultačná, kompletačná a inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
   sprostredkovaťeľská činnosť v investičnej výstavbe
   nákup a predaj strojov a zariadení
   projektová činnosť v investičnej výstavbe - pozemné stavby
   vykonávanie inžinierskych, dopravných, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Januba Exnárova 19 Bratislava 821 03
   Ing. Pavol Kovaľ Studenohorská 77 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Januba Exnárova 19 Bratislava 821 03
   Ing. Pavol Kovaľ Studenohorská 77 Bratislava 841 03