Vytvoriť faktúru

VOYETT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VOYETT
IČO 31352138
DIČ 2020343809
IČ DPH SK2020343809
Dátum vzniku 24 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VOYETT
Staré grunty 53
84247
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 93 217 €
Zisk 8 063 €
Aktíva 95 074 €
Vlastný kapitál 25 353 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0232132152
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 117,655
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 16,980
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 91,286
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 117,655
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 33,416
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 18,049
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,063
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 84,239
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 84,239
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 61,734
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,272
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 20,233
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 93,217
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 49,280
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 43,937
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 87,634
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 206
C. Služby (účtová skupina 51) 87,427
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,583
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -38,353
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 6,218
X. Výnosové úroky (662) 7
XI. Kurzové zisky (663) 6,211
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,465
N. Kurzové straty (563) 1,360
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 105
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 4,753
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 10,336
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,273
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 8,063
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31352138 DIČ: 2020343809 IČ DPH: SK2020343809
 • Sídlo: VOYETT, Staré grunty 53, 84247, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Mája 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Hana Fabiánová J. Stanislava 3 Bratislava 841 05 27.10.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Hana Fabiánová 3 984 € (60%) J. Stanislava 3 Bratislava 841 05
  Milan Fabián 2 656 € (40%) Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.10.2004Noví spoločníci:
   Hana Fabiánová J. Stanislava 3 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Hana Fabiánová J. Stanislava 3 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 27.10.2003
   24.10.2004Zrušeny spoločníci:
   Peter Šimun 239 Gbeľany 013 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Šimun 239 Gbeľany 013 02 Skončenie funkcie: 29.10.2003
   31.05.2004Noví spoločníci:
   Milan Fabián Jána Stanislava 3 Bratislava
   Peter Šimun 239 Gbeľany 013 02
   30.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Milan Fabián Jána Stanislava 3 Bratislava
   Renáta Chudá Pod Hájom 959/19-21 Dubnica nad Váhom
   Peter Šimun 239 Gbeľany 013 02
   02.02.1998Noví spoločníci:
   Milan Fabián Jána Stanislava 3 Bratislava
   Renáta Chudá Pod Hájom 959/19-21 Dubnica nad Váhom
   Peter Šimun 239 Gbeľany 013 02
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Šimun 239 Gbeľany 013 02 Skončenie funkcie: 29.10.2003
   01.02.1998Zrušeny spoločníci:
   Róbert Čvapek ul. Mieru 2120 Čadca
   Peter Šimun 239 Gbeľany 013 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Róbert Čvapek ul. Mieru 2120 Čadca
   24.05.1993Nové obchodné meno:
   VOYETT, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Staré grunty 53 Bratislava 842 47
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software-predaj hot. programov na zákl. zmluvy s autorom
   automatizované spracovanie dát
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   výroba, montáž a opravy výrob. a zariadení spotrebnej elektroniky
   revízia elektrických zariadení
   sprostredkovanie, nákup a predaj hardware, kancelárskej a reprodukčnej techniky, pamä- ťových médií, riadiacich systémov a ele- trotechniky
   Noví spoločníci:
   Róbert Čvapek ul. Mieru 2120 Čadca
   Peter Šimun 239 Gbeľany 013 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Róbert Čvapek ul. Mieru 2120 Čadca