Vytvoriť faktúru

STIEGER SOFTWARE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno STIEGER SOFTWARE
IČO 31352146
DIČ 2020918339
IČ DPH SK2020918339
Dátum vzniku 14 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STIEGER SOFTWARE
Kominárska 2, 4
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 665 255 €
Zisk 472 €
Aktíva 107 112 €
Vlastný kapitál 60 152 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0255647674, 0903417424
Mobile phone(s) 0903417424
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 97,279
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 26,824
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 474
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 69,547
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 97,279
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 60,624
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 16,597
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 16,597
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,891
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 41,664
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 472
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 36,655
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 36,635
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 298
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 27,657
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,663
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,017
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 20
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 665,255
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 665,247
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 653,420
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,083
C. Služby (účtová skupina 51) 23,703
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 621,735
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 122
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,777
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 11,835
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 635,461
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 9
X. Výnosové úroky (662) 9
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 8,490
N. Kurzové straty (563) 8,490
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -8,481
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,354
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,882
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 472
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31352146 DIČ: 2020918339 IČ DPH: SK2020918339
 • Sídlo: STIEGER SOFTWARE, Kominárska 2, 4, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Mája 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Zrnovský, PhD. Partizánska 9 Bratislava 811 03 04.01.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  STIEGER SOFTWARE A.G. 16 597 € (100%) Staad 9422 Švajčiarsko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.07.2009Nové sidlo:
   Kominárska 2, 4 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   Noví spoločníci:
   STIEGER SOFTWARE A.G. Hauptstrasse 71 Staad 9422 Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Zrnovský , PhD. Partizánska 9 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 04.01.2002
   03.07.2009Zrušené sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava 827 18
   Zrušeny spoločníci:
   STIEGER SOFTWARE A.G. Hauptstrasse 104 Staad 9422 Švajčiarsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Zrnovský , PhD. Partizánska 14 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 04.01.2002
   23.04.2002Nové sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava 827 18
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Zrnovský , PhD. Partizánska 14 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 04.01.2002
   22.04.2002Zrušené sidlo:
   Beckovská 38 Bratislava 821 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Jolana Ondrušková Vajnorská 90 Bratislava 831 04
   14.05.1993Nové obchodné meno:
   STIEGER SOFTWARE, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Beckovská 38 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj autorských práv so súhlasom autora
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   poskytovanie softwaru /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku/
   Noví spoločníci:
   STIEGER SOFTWARE A.G. Hauptstrasse 104 Staad 9422 Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Jolana Ondrušková Vajnorská 90 Bratislava 831 04