Vytvoriť faktúru

Tectum - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Tectum
IČO 31352154
DIČ 2020290789
IČ DPH SK2020290789
Dátum vzniku 28 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Tectum
Hrachová 40
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 129 603 €
Zisk -53 463 €
Aktíva 448 533 €
Vlastný kapitál 116 425 €
Kontaktné informácie
Email kosto@tecgeo.sk
Webová stránka http://www.tecgeo.sk;http://www.tectum-geosynthetic.sk
Phone(s) +421243427349, +421243427352, +421243427359, +421243427361
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 399,669
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,206
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,206
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,206
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 397,631
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 172,623
3. Výrobky (123) - /194/ 24
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 172,599
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 174,558
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 174,558
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 174,558
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 40,185
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 40,185
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 40,185
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 10,265
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 670
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 9,595
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 832
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 832
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 399,669
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 62,961
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 996
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 108,789
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 159,156
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -50,367
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -53,463
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 336,708
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 235,016
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 16
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 235,000
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 101,048
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 13,713
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,713
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 78,326
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,924
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,130
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,255
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,700
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 644
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 644
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 129,581
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 129,603
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 123,816
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 186
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,363
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 24
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,214
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 176,836
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 79,014
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,505
D. Služby (účtová skupina 51) 37,969
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 50,250
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 36,414
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 12,201
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,635
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 857
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,141
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,141
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,100
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -47,233
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,901
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,272
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 4,700
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 4,700
O. Kurzové straty (563) 402
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 170
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,270
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -52,503
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -53,463
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31352154 DIČ: 2020290789 IČ DPH: SK2020290789
 • Sídlo: Tectum, Hrachová 40, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Mája 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Kostovský Na Kracinách 820/14 Marianka 900 33 29.07.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Peter Kostovský 6 639 € (100%) Na Kracinách 820/14 Marianka 900 33
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.01.2012Nové sidlo:
   Hrachová 40 Bratislava 821 05
   17.01.2012Zrušené sidlo:
   Karadžičova 9 Bratislava 811 09
   29.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kostovský Na Kracinách 820/14 Marianka 900 33
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kostovský Na Kracinách 820/14 Marianka 900 33
   28.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Kostovský Karadžičova 9 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kostovský Karadžičova 9 Bratislava 811 09
   28.05.1993Nové obchodné meno:
   Tectum, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Karadžičova 9 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť
   vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybav. sídl. celkov/
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   stavebno-montážne práce
   vykonávanie stav.prác vo výškach horolezec. technikou
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   sprostr., nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kostovský Karadžičova 9 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Kostovský Karadžičova 9 Bratislava 811 09