Vytvoriť faktúru

ROSLER - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ROSLER
IČO 31352243
DIČ 2020294991
IČ DPH SK2020294991
Dátum vzniku 24 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ROSLER
Vajnorská 140
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 760 993 €
Zisk 33 992 €
Aktíva 240 223 €
Vlastný kapitál 31 820 €
Kontaktné informácie
Email rosler@rosler.sk
Webová stránka http://www.rosler.sk;http://www.victorinox.sk
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 162,040
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 161,491
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 73,479
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 90,910
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ -17,431
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 87,279
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 87,279
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 87,279
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 733
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 543
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 190
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 549
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 549
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 162,040
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -34,578
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 13,279
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 13,279
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 17,066
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,983
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,983
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -102,898
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -102,898
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 33,992
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 196,636
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 334
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 1
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 1
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 333
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 196,244
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 174,835
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 174,835
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,200
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,434
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 673
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,868
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,234
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 58
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) -18
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) -18
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 761,014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 760,993
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 753,850
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,143
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 718,661
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 450,629
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 22,196
D. Služby (účtová skupina 51) 183,736
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 33,282
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 23,286
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 8,016
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,980
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,146
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,828
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,828
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 17,431
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,413
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 42,332
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 97,289
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 21
XII. Kurzové zisky (663) 21
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,503
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 502
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 502
O. Kurzové straty (563) 784
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,217
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,482
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 39,850
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5,858
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5,858
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 33,992
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31352243 DIČ: 2020294991 IČ DPH: SK2020294991
 • Sídlo: ROSLER, Vajnorská 140, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Mája 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Bohumil Slezák Lazaretská 34 Bratislava 811 09 24.05.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  JUDr. Bohumil Slezák 13 279 € (100%) Lazaretská 34 Bratislava 811 09
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.01.2015Nové sidlo:
   Vajnorská 140 Bratislava 831 04
   31.12.2014Zrušené sidlo:
   Gorkého 15 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   KULINÁR s.r.o. Gorkého 15 Bratislava 811 01
   11.12.2008Nové obchodné meno:
   ROSLER - s. r. o.
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   prenájom vozidiel
   Noví spoločníci:
   KULINÁR s.r.o. Gorkého 15 Bratislava 811 01
   10.12.2008Zrušené obchodné meno:
   RÖSLER Bratislava, spol. s r. o.
   Zrušeny spoločníci:
   Folk Folk, spol. s r. o. Rybárska brána 2 Bratislava
   17.05.2007Zrušeny spoločníci:
   Ignaz Rösler"s Nachfolger, komanditná spoločnosť Triesterstr. 223 Viedeň Rakúska republika
   Dkfm.Dr. Gerhard Bruckner Maxingstr. 38 Viedeň Rakúska republika
   17.04.2003Noví spoločníci:
   JUDr. Bohumil Slezák Lazaretská 34 Bratislava
   Folk Folk, spol. s r. o. Rybárska brána 2 Bratislava
   Ignaz Rösler"s Nachfolger, komanditná spoločnosť Triesterstr. 223 Viedeň Rakúska republika
   Dkfm.Dr. Gerhard Bruckner Maxingstr. 38 Viedeň Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Bohumil Slezák Lazaretská 34 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 24.05.1993
   16.04.2003Zrušeny spoločníci:
   Folk Folk, spol. s r. o. Rybárska brána 2 Bratislava
   Ignaz Rösler"s Nachfolger, komanditná spoločnosť Triesterstr. 223 Viedeň Rakúska republika
   JUDr. Bohumil Slezák Lazaretská 34 Bratislava
   Dkfm.Dr. Gerhard Bruckner Maxingstr. 38 Viedeň Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Bohumil Slezák Lazaretská 34 Bratislava 811 09
   21.12.1998Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Bohumil Slezák Lazaretská 34 Bratislava 811 09
   20.12.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Bohumil Slezák Lazaretská 34 Bratislava
   22.10.1993Noví spoločníci:
   JUDr. Bohumil Slezák Lazaretská 34 Bratislava
   21.10.1993Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Bohumil Slezák Lazaretská 34 Bratislava
   JUDr. Vojtech Hotek Václavská 14 Praha Česká republika
   24.05.1993Nové obchodné meno:
   RÖSLER Bratislava, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Gorkého 15 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Folk Folk, spol. s r. o. Rybárska brána 2 Bratislava
   Ignaz Rösler"s Nachfolger, komanditná spoločnosť Triesterstr. 223 Viedeň Rakúska republika
   JUDr. Bohumil Slezák Lazaretská 34 Bratislava
   Dkfm.Dr. Gerhard Bruckner Maxingstr. 38 Viedeň Rakúska republika
   JUDr. Vojtech Hotek Václavská 14 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Bohumil Slezák Lazaretská 34 Bratislava