Vytvoriť faktúru

VITANA SLOVENSKO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VITANA SLOVENSKO
IČO 31352316
DIČ 2020313944
IČ DPH SK2020313944
Dátum vzniku 11 Júna 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VITANA SLOVENSKO
Meisslova 5
90201
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 12 237 653 €
Zisk -1 207 651 €
Aktíva 2 639 517 €
Vlastný kapitál 633 565 €
Kontaktné informácie
Email vitana@vitana.sk
Phone(s) 0335911146, 0335911111
Fax(es) 0335911144
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,719,177
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,681
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,681
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,681
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,699,710
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 410,682
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 9,701
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 400,981
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,276,822
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,275,373
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,275,373
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,449
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 12,206
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 850
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 11,356
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 16,786
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 16,786
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,719,177
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -574,086
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 17,928,036
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 17,928,036
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 9,065
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 9,065
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -17,303,536
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 260,429
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -17,563,965
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,207,651
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,282,280
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 18,763
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 18,763
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,832,208
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 426,791
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 426,791
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 2,147,403
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 108,644
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 41,078
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 108,292
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 431,309
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 431,309
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 10,983
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 10,983
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 12,237,653
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 12,237,170
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 483
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,403,363
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 8,339,836
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 671,485
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -8,278
D. Služby (účtová skupina 51) 2,950,455
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,177,145
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 876,205
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 290,354
4. Sociálne náklady (527, 528) 10,586
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,055
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,537
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,537
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -41,225
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 304,353
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,165,710
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 283,672
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,167
XII. Kurzové zisky (663) 1,167
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 40,228
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 8,620
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 8,620
O. Kurzové straty (563) 6,037
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 25,571
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -39,061
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,204,771
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,207,651
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31352316 DIČ: 2020313944 IČ DPH: SK2020313944
 • Sídlo: VITANA SLOVENSKO, Meisslova 5, 90201, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Júna 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Are Nakkim Bergersborgveien 10 Moss 1519 Nórske kráľovstvo 30.06.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  VITANA, a.s. 19 528 036 € (100%) Byšice 277 32 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.07.2014Nový štatutárny orgán:
   Are Nakkim Bergersborgveien 10 Moss 1519 Nórske kráľovstvo Vznik funkcie: 30.06.2014
   24.07.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Jerzy Grzegorz Zalopa Lomzynská 73 Poznaň 61-048 Poľská republika Vznik funkcie: 24.08.2007
   13.03.2009Nové sidlo:
   Meisslova 5 Pezinok 902 01
   12.03.2009Zrušené sidlo:
   Chovateľská 1 Trnava 917 01
   13.05.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Heinrich Homola Breslauer str. 26 Wiesbaden 652 03 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 11.01.2005 Skončenie funkcie: 06.12.2006
   12.10.2007Nový štatutárny orgán:
   Jerzy Grzegorz Zalopa Lomzynská 73 Poznaň 61-048 Poľská republika Vznik funkcie: 24.08.2007
   11.10.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Morten Vike Vognostolbakken 3 Bergen N-5096 Nórske kráľovstvo Vznik funkcie: 06.12.2006
   14.03.2007Noví spoločníci:
   VITANA, a.s. Mělnická 133 Byšice 277 32 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Heinrich Homola Breslauer str. 26 Wiesbaden 652 03 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 11.01.2005 Skončenie funkcie: 06.12.2006
   Morten Vike Vognostolbakken 3 Bergen N-5096 Nórske kráľovstvo Vznik funkcie: 06.12.2006
   13.03.2007Zrušeny spoločníci:
   VITANA, a.s. Byšice Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Heinrich Homola Breslauer str. 26 Wiesbaden 652 03 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 11.01.2005
   23.03.2006Zrušeny predmety činnosti:
   výroba potravín
   16.02.2005Nový štatutárny orgán:
   Heinrich Homola Breslauer str. 26 Wiesbaden 652 03 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 11.01.2005
   15.02.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Morten Vike Vognstolbakker 3 Bergen Nórske kráľovstvo dlhodobý pobyt na území SR : 210 Zvončín Vznik funkcie: 24.04.2002
   25.11.2002Noví spoločníci:
   VITANA, a.s. Byšice Česká republika
   24.11.2002Zrušeny spoločníci:
   VITANA, a.s. Byšice Česká republika
   30.04.2002Nový štatutárny orgán:
   Morten Vike Vognstolbakker 3 Bergen Nórske kráľovstvo dlhodobý pobyt na území SR : 210 Zvončín Vznik funkcie: 24.04.2002
   29.04.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Štefanec Mládežnická 6 Litoměřice Česká republika prechodný pobyt na území SR : 210 Zvončín
   07.01.2002Noví spoločníci:
   VITANA, a.s. Byšice Česká republika
   06.01.2002Zrušeny spoločníci:
   VITANA, a.s. Byšice Česká republika
   06.12.2001Nový štatutárny orgán:
   Dušan Štefanec Mládežnická 6 Litoměřice Česká republika prechodný pobyt na území SR : 210 Zvončín
   05.12.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Rudolf Petrovský Mauerova 4 Krompachy
   09.03.2000Nové predmety činnosti:
   nákup surovín
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) potravín a potravinárskych výrobkov v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) potravín a potravinárských výrobkov v rozsahu voľnej živnosti
   úprava potravín a potravinárskych výrobkov (sušenie zeleniny, praženie kávy, leštenie ryže)
   balenie potravín
   skladovanie s výnimkou tovarov uvedených v § 3 zák. č. 144/98 Z.z.
   výroba potravín
   08.03.2000Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   10.02.2000Nové sidlo:
   Chovateľská 1 Trnava 917 01
   09.02.2000Zrušené sidlo:
   Strojnícka 97 Bratislava 821 05
   29.03.1999Noví spoločníci:
   VITANA, a.s. Byšice Česká republika
   28.03.1999Zrušeny spoločníci:
   VITANA, a.s. Byšice Česká republika
   09.11.1998Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Rudolf Petrovský Mauerova 4 Krompachy
   08.11.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Paulinský Letná 18 Košice 040 01
   17.09.1997Nové sidlo:
   Strojnícka 97 Bratislava 821 05
   16.09.1997Zrušené sidlo:
   Tomašíkova 26 Bratislava 821 01
   09.12.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Paulinský Letná 18 Košice 040 01
   08.12.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jana Balážová Belinského 25 Bratislava
   28.06.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jana Balážová Belinského 25 Bratislava
   27.06.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Helge Midttun Bukovčana 14 Bratislava
   19.04.1995Noví spoločníci:
   VITANA, a.s. Byšice Česká republika
   18.04.1995Zrušeny spoločníci:
   VITANA, a.s. Byšice Česká republika
   08.12.1994Noví spoločníci:
   VITANA, a.s. Byšice Česká republika
   07.12.1994Zrušeny spoločníci:
   VITANA, a.s. Byšice Česká republika
   29.11.1993Nový štatutárny orgán:
   Helge Midttun Bukovčana 14 Bratislava
   28.11.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Lím Bukovčana 14 Bratislava
   11.06.1993Nové obchodné meno:
   VITANA SLOVENSKO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Tomašíkova 26 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   Noví spoločníci:
   VITANA, a.s. Byšice Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Pavol Lím Bukovčana 14 Bratislava