Vytvoriť faktúru

GM Electronic Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GM Electronic Slovakia
IČO 31352324
DIČ 2020317706
IČ DPH SK2020317706
Dátum vzniku 10 Júna 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GM Electronic Slovakia
Mlynské nivy 58
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 054 979 €
Zisk 24 920 €
Aktíva 2 489 024 €
Vlastný kapitál 910 164 €
Kontaktné informácie
Email maloobchod@gme.sk
Phone(s) 0220633403, 0220633404, 0255960120, 0905279370, 0905328487, 02206334089, 0220633408, 0220633409
Mobile phone(s) +421905328487
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,224,176
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,917,471
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 4,931
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 4,931
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,912,540
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 209,584
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,700,156
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,800
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 304,941
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 242,879
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 242,879
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 10,280
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 10,280
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,280
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 51,782
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,779
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 43,003
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,764
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,258
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) -494
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,224,176
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 935,084
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,757
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,757
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 900,767
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 900,767
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 24,920
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,289,092
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 756,689
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 755,410
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,279
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 10,000
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 10,000
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 317,823
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 251,421
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 247,370
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,051
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,419
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,521
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 29,296
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 23,166
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 7,491
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,491
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 197,089
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,054,969
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,054,979
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 993,716
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 61,252
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,002,294
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 606,677
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 20,590
D. Služby (účtová skupina 51) 46,046
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 162,533
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 117,300
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 40,830
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,403
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 9,227
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 132,742
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 132,742
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 12,869
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,610
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 52,685
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 381,655
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 9
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 9
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 15,281
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 5,179
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 5,179
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 10,102
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -15,272
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 37,413
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 12,493
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 12,493
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 24,920
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31352324 DIČ: 2020317706 IČ DPH: SK2020317706
 • Sídlo: GM Electronic Slovakia, Mlynské nivy 58, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Júna 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Zuzana Karovičová Alžbetin Dvor 589 Miloslavov 900 42 01.02.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  GM electronic, spol. s r.o. 3 320 € (50%) Praha 6 - Suchdol 165 00 Česká republika
  Miluše Mikulášová 3 320 € (50%) Křižíkova 147/77 Praha 8, Karlín 180 00 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.07.2010Nové predmety činnosti:
   prenájom nebytových priestorov spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom hnuteľných vecí
   prenájom garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   reklamné a marketingové služby
   12.06.2010Noví spoločníci:
   GM electronic, spol. s r.o. Starosuchdolská 62/13 Praha 6 - Suchdol 165 00 Česká republika
   11.06.2010Zrušeny spoločníci:
   Zbyněk Gronský Karlínské nám. 238/6 Praha Praha 1
   06.11.2008Nové sidlo:
   Mlynské nivy 58 Bratislava 821 05
   05.11.2008Zrušené sidlo:
   Budovateľská 27 Bratislava 821 08
   14.05.2008Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Karovičová Alžbetin Dvor 589 Miloslavov 900 42 Vznik funkcie: 01.02.2002
   13.05.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Zuzana Karovičová Vetvárska 27 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 01.02.2002
   26.03.2002Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Zuzana Karovičová Vetvárska 27 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 01.02.2002
   25.03.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Lubomír Krivosudský Pifflova 8 Bratislava Skončenie funkcie: 31.01.2002
   20.05.1999Noví spoločníci:
   Miluše Mikulášová Křižíkova 147/77 Praha 8, Karlín 180 00 Česká republika
   Zbyněk Gronský Karlínské nám. 238/6 Praha Praha 1
   19.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Zbyněk Gronský Zavržice 2 Příbram Česká republika
   Miluše Mikulášová Ouholická 437 Praha Česká republika
   10.07.1998Noví spoločníci:
   Zbyněk Gronský Zavržice 2 Příbram Česká republika
   Miluše Mikulášová Ouholická 437 Praha Česká republika
   09.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Zbyněk Gronský Zavržice 2 Příbram Česká republika
   Miluše Mikulášová Ouholická 437 Praha Česká republika
   28.03.1996Noví spoločníci:
   Zbyněk Gronský Zavržice 2 Příbram Česká republika
   Miluše Mikulášová Ouholická 437 Praha Česká republika
   27.03.1996Zrušeny spoločníci:
   Zbyněk Gronský Zavržice 2 Příbram Česká republika
   Miluše Mikulášová Ouholická 437 Praha Česká republika
   Ing. Oldřich Plšek Píky 4 Praha Česká republika
   09.12.1994Nové sidlo:
   Budovateľská 27 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Lubomír Krivosudský Pifflova 8 Bratislava Skončenie funkcie: 31.01.2002
   08.12.1994Zrušené sidlo:
   Tomášikova 28 Bratislava 826 18
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Holeček Galbavého 1 Bratislava 841 01
   10.06.1993Nové obchodné meno:
   GM Electronic Slovakia, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Tomášikova 28 Bratislava 826 18
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   Noví spoločníci:
   Zbyněk Gronský Zavržice 2 Příbram Česká republika
   Miluše Mikulášová Ouholická 437 Praha Česká republika
   Ing. Oldřich Plšek Píky 4 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Holeček Galbavého 1 Bratislava 841 01