Vytvoriť faktúru

OPTIKA EXCLUSIV - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno OPTIKA EXCLUSIV
IČO 31352413
DIČ 2020293759
IČ DPH SK2020293759
Dátum vzniku 10 Júna 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OPTIKA EXCLUSIV
Laurinská 3
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 966 981 €
Zisk 6 839 €
Aktíva 424 408 €
Vlastný kapitál 297 996 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.optikaexclusiv.sk
Phone(s) +421254410493, +421254433878, +421254630367
Mobile phone(s) +421905450973
Fax(es) 0254433878
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 440,782
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 106,896
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 106,896
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 24,984
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 79,845
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,067
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 323,976
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 225,017
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 225,017
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 68,909
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 68,909
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 68,909
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 30,050
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,010
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 22,040
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 9,910
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 9,910
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 440,782
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 304,835
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 700
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 700
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 21,490
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 21,490
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 268,806
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 268,806
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,839
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 135,947
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 20,182
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,593
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 18,589
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 107,350
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 67,752
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 67,752
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,458
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 12,531
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 10,305
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,304
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 8,415
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 8,415
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 963,998
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 966,981
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 961,642
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,356
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,983
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 946,408
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 450,392
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 14,045
D. Služby (účtová skupina 51) 150,837
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 289,649
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 212,603
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 69,689
4. Sociálne náklady (527, 528) 7,357
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 675
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 37,559
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 37,559
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,251
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 20,573
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 348,724
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
XII. Kurzové zisky (663) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,859
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,576
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,576
O. Kurzové straty (563) 44
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 9,239
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -10,853
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,720
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,839
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31352413 DIČ: 2020293759 IČ DPH: SK2020293759
 • Sídlo: OPTIKA EXCLUSIV, Laurinská 3, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Júna 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jana Čierna Palisády 23 Bratislava 10.06.1993
  Václav Sulek Hany Meličkovej 29/3332 Bratislava 841 05 10.06.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Jana Čierna 3 500 € (50%) Palisády 23 Bratislava
  Václav Sulek 3 500 € (50%) Hany Meličkovej 29/3332 Bratislava 841 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.09.2009Noví spoločníci:
   Ing. Jana Čierna Palisády 23 Bratislava 811 06
   24.09.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jana Čierna Palisády 23 Bratislava
   09.08.2005Noví spoločníci:
   Václav Sulek Hany Meličkovej 29/3332 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Václav Sulek Hany Meličkovej 29/3332 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 10.06.1993
   08.08.2005Zrušeny spoločníci:
   Václav Sulek Lietavská 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Václav Sulek Lietavská 3 Bratislava Vznik funkcie: 10.06.1993
   04.04.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jana Čierna Palisády 23 Bratislava Vznik funkcie: 10.06.1993
   Václav Sulek Lietavská 3 Bratislava Vznik funkcie: 10.06.1993
   03.04.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jana Čierna Palisády 33 Bratislava
   Václav Sulek Lietavská 3 Bratislava
   07.07.1998Noví spoločníci:
   Václav Sulek Lietavská 3 Bratislava
   Ing. Jana Čierna Palisády 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jana Čierna Palisády 33 Bratislava
   Václav Sulek Lietavská 3 Bratislava
   06.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jana Čierna Palisády 33 Bratislava
   Václav Sulek Lietavská 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jana Čierna Palisády 33 Bratislava
   Václav Sulek Lietavská 3 Bratislava
   10.06.1993Nové obchodné meno:
   OPTIKA EXCLUSIV spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Laurinská 3 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   očná optika
   obchodná činnosť - sprostredkovanie, kúpa a predaj vecí hnuteľných a nehnuteľných, vrátane zahranično-obchodnej činnosti, podľa platných právnych predpisov
   Noví spoločníci:
   Ing. Jana Čierna Palisády 33 Bratislava
   Václav Sulek Lietavská 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jana Čierna Palisády 33 Bratislava
   Václav Sulek Lietavská 3 Bratislava